Szybsze wprowadzanie produktów na rynek przy niższych kosztach

IBM Security Identity and Access Assurance to zintegrowane rozwiązanie, które wzmacnia zabezpieczenia poprzez zautomatyzowane zarządzanie tożsamościami i dostępem w środowiskach korporacyjnych, w Internecie i w chmurze. Wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw, która ma stworzyć warunki do szybszego wprowadzania produktów i usług na rynek, zwiększenia skalowalności i efektywności oraz redukcji kosztów. Rozwiązanie centralizuje i automatyzuje zarządzanie profilami użytkowników (także uprzywilejowanych), uwierzytelnianiem, uprawnieniami dostępu i strategiami kontroli — a także realizuje komplementarne funkcje monitorowania i raportowania aktywności. Dostępne jest w wersji podstawowej i edycji Enterprise Edition.

Zawiera pięć produktów IBM w dziedzinie bezpieczeństwa

Obejmuje rozwiązania IBM Security Access Manager, IBM Security Identity Governance and Intelligence, IBM Security Privileged Identity Manager, IBM Directory Suite i IBM Security QRadar Log Manager.

Automatyzuje zarządzanie tożsamościami i dostępem

Centralizuje uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników aplikacji WWW i innych, a także zapewnia kontrolę dostępu i egzekwowanie strategii dostępu do zasobów biznesowych i informatycznych objętych szczególną ochroną.

Pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z wymogami

Automatyzuje zakładanie i monitorowanie kont użytkowników oraz generowanie raportów na temat aktywności i dostępu w całym okresie istnienia konta. Wspiera analizę informacji oraz sporządzanie raportów o użytkownikach, rolach i uprawnieniach.

Najważniejsze funkcje IBM Security Identity and Access Assurance

  • Pełni rolę centrum uwierzytelniania i autoryzacji
  • Zarządzanie tożsamościami i nadzór nad nią na poziomie korporacyjnym
  • Kontrola użycia uprzywilejowanych danych uwierzytelniających i zarządzanie nimi
  • Uproszczone zarządzanie tożsamościami i katalogami
  • Zbieranie, agregacja i przekształcanie danych w użyteczny materiał dowodowy