Najważniejsze cechy dodatku IBM BigFix Compliance PCI Add-on

Kontrole specyficzne dla wymagań branży PCI

IBM BigFix Compliance PCI Add-on udostępnia ponad 3000 kontroli właściwych dla ponad 20 platform i aplikacji, a każda kontrola jest odwzorowana na konkretny wymóg normy PCI DSS odnoszący się do monitorowania konfiguracji zabezpieczeń punktu końcowego. Rozwiązanie to istotnie ogranicza koszty i czasochłonność odwzorowywania i implementacji wymagań PCI na poszczególne platformy, które muszą być zgodne z normą.

Monitorowanie i eliminowanie problemów w trybie ciągłym

Lokalny agent angażujący niewiele zasobów nieustannie monitoruje konfiguracje punktów końcowych — zarówno podłączonych, jak i niepodłączonych do sieci — wykrywając i zgłaszając wszelkie nieprawidłowości. Odstępstwa od normy są natychmiast wykrywane i mogą być skutecznie eliminowane w celu ograniczenia ryzyka i kosztów obsługi.

Specjalistyczne kokpity i raporty

Kokpity przeznaczone specjalnie do kontroli zgodności z normą PCI zapewniają doskonałą widoczność informacji o przestrzeganiu jej wymogów w całym przedsiębiorstwie oraz o postępach i trendach w realizacji celów w zakresie zgodności z normą. Ułatwiają też szybkie wykrywanie obszarów i punktów końcowych, w których wymagania nie są spełnione. Raporty specyficzne dla wymagań PCI ograniczają pracochłonność audytów, a raporty dotyczące kolejnych etapów wdrażania normy PCI pomagają w ustalaniu priorytetów.

Spójność infrastruktury i procesów zarządzania

Na fundamencie infrastruktury BigFix Compliance służącej do monitorowania i raportowania dodatek PCI Add-on pozwala w pełni wykorzystać dotychczasowe inwestycje w oprogramowanie BigFix, a w szczególności te same zasoby i procesy zarządzania punktami końcowymi. Uzupełnienie środowiska o dodatek monitorujący zgodność z PCI wymaga tylko niewielkiego dodatkowego wysiłku.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe dodatku IBM BigFix Compliance PCI Add-on są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe dodatku IBM BigFix Compliance PCI Add-on są dostępne na stronie:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok