Wyróżnione funkcje

Infrastruktura obliczeniowa z prawdziwego zdarzenia

Obejmuje dedykowane serwery fizyczne wyposażone w zaawansowane procesory i układy GPU działające w odseparowanych sieciach o wysokiej przepustowości. Serwery te, jak również wydajna pamięć masowa, są dostępne w każdym globalnym centrum przetwarzania danych IBM SoftLayer.

Czołowe, wysoce wydajne oprogramowanie

W skład rozwiązania wchodzi wysoce wydajne oprogramowanie IBM Spectrum LSF, IBM Spectrum Symphony i IBM Spectrum Scale. Wystarczy tylko wdrożyć chmurę IBM SoftLayer, aby wytyczyć prostą i ekonomiczną ścieżkę przyszłego rozwoju.

Specjalistyczne opcje obsługi technicznej chmury i wsparcie

Działający sezonowo zespół Cloud Operations pomaga w projektowaniu, instalacji i konfiguracji rozwiązań, a ponadto zapewnia kompleksowe wsparcie całodobowe. Pozwala to realizować intensywne obliczenia użytkownikom o różnych poziomach umiejętności.

Bezpieczne środowisko chmury

Rozwiązanie IBM High Performance Cloud jest utrzymywane w bezpiecznym środowisku obejmującym specjalne serwery do indywidualnego użytku, usługi i pamięć masową. Wykorzystuje odseparowaną, wirtualną sieć lokalną chronioną zaporą firewall i z dostępem tylko przez VPN.

Skrócenie czasu wejścia na rynek

Pozwala szybciej osiągać korzyści i skrócić czas wejścia na rynek dzięki infrastrukturze HPC z prawdziwego zdarzenia, a także oprogramowaniu IBM Spectrum LSF, IBM Spectrum Symphony i IBM Spectrum Scale oferowanemu w modelu usługowym.

Niższe koszty

Umożliwia ograniczenie ponoszonych kosztów, ponieważ płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie hybrydowych i autonomicznych klastrów IBM Spectrum Computing oraz infrastruktury IBM SoftLayer.

Prostsze zarządzanie obciążeniami

Upraszcza zarządzanie obciążeniami i umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między klastrami lokalnymi i w chmurze.

Większa produktywność

Zwiększa produktywność użytkowników i ułatwia realizowanie zadań administracyjnych dzięki zintegrowanym mechanizmom zarządzania obciążeniami i przezroczystemu dostępowi do zasobów w chmurze — korzysta się z nich równie łatwo, co z lokalnych.

Szybsze wdrażanie chmury

Skraca czas wdrażania chmury dzięki kompleksowym usługom w chmurze — to pojedynczy punkt kontaktu zapewniający fachowe wsparcie ekspertów w dziedzinie HPC. Pozwala realizować intensywne obliczenia użytkownikom o różnych poziomach umiejętności.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM High Performance Services nie ma żadnych wymagań programowych.

    Wymagania sprzętowe

    IBM High Performance Services nie ma żadnych wymagań sprzętowych.