Wyróżnione funkcje

Narzędzia do tworzenia zintegrowanych produktów

Rozwiązanie ułatwia inżynierom systemowym i inżynierom oprogramowania sprawne reagowanie na opinie dotyczące zintegrowanych produktów, a także zarządzanie kosztami, jakością i ryzykiem.

Zwinne metodologie tworzenia produktu

Rozwiązanie IBM Engineering Lifecycle Management umożliwia planowanie biznesowe i realizowanie zadań w trybie ciągłym, w oparciu o metodyki zwinne i szczupłe. Obsługuje architekturę SAF® (Scaled Agile Framework®), która skraca czas wdrażania aplikacji i pozwala szybciej generować wartość.

Współpraca, planowanie i zarządzanie zmianą

Doskonała współpraca inżynierów z innymi działami zaangażowanymi w tworzenie udanego produktu. Ocenianie zmian i zarządzanie nimi możliwe jest w całym cyklu prac nad produktem.

Budowa architektury i projektowanie

Techniki modelowania graficznego pozwalają weryfikować wymagania, architekturę i projekt w całym cyklu prac nad produktem. Dzięki symulacji rzeczywistej współpracy sprzętu i oprogramowania można przekonać się o słuszności wybranych rozwiązań inżynieryjnych.

Procedury i zarządzanie procesami

Większa dokładność, wydajność i przewidywalność inżynierii, a także udoskonalona współpraca między praktykami dzięki spójnej realizacji procesów odpowiadających potrzebom.

Zarządzanie wymaganiami

Rejestrowanie, śledzenie i analizowanie wymagań, a także zarządzanie nimi w całym cyklu prac nad produktem. Możliwość interpretacji wpływu zmian i zachowania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami formalnymi i standardami.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Engineering Lifecycle Management można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM Engineering Lifecycle Management można znaleźć tutaj:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok