Usuwanie skutków awarii i katastrof w dopasowanym do potrzeb modelu usługowym

IBM Disaster Recovery as a Service (DRaaS) zapewnia nieustanną replikację w chmurze newralgicznych aplikacji, elementów infrastruktury, danych i systemów, umożliwiając szybkie przywrócenie sprawności po nieplanowanym przestoju IT. Rozwiązanie DRaaS — zbudowane na fundamencie innowacyjnych technologii i wiedzy specjalistycznej zaufanych dostawców DRaaS — to w pełni zarządzana przez IBM usługa, która ułatwia zarówno ograniczenie kosztów, jak i wykorzystanie specjalistycznej wiedzy IBM w dziedzinie odporności przedsiębiorstwa. Kompleksowe, zintegrowane usługi DRaaS są oferowane w chmurze prywatnej, publicznej lub hybrydowej.

Szybsze odtwarzanie, większa dokładność punktu odtwarzania

DRaaS zapewnia stałą replikację w chmurze newralgicznych aplikacji, elementów infrastruktury, danych i systemów. To niezawodne, sprawdzone i spójne rozwiązanie pozwalające osiągnąć docelowy czas odtwarzania (RTO) na poziomie minut, a nawet sekund.

Różne modele wdrożenia

Wybierz optymalną architekturę rozwiązania: w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej; z pamięcią masową złożoną z urządzeń dyskowych i taśmowych; a także możliwością replikacji w ośrodkach podmiotów drugich i trzecich.

Niższe koszty usuwania skutków awarii i katastrof

Bardziej zaawansowana automatyzacja i harmonizacja zmniejsza zapotrzebowanie kadrowe związane z usuwaniem skutków awarii i katastrof. Migracja do chmury pozwala wyeliminować zbędne lokalne serwery rezerwowe.

Testowanie i weryfikowanie procesów odtwarzania

Harmonizacja chmury usprawnia automatyzację przepływu pracy i zmniejsza jej koszty dzięki testowaniu i weryfikowaniu gotowości w czasie rzeczywistym, testowaniu funkcji na żądanie oraz panelowi kontrolnemu z przeglądem wszystkich procesów.

Ewolucja — remedium na zmieniające się ryzyko

Rozwiązania IBM SoftLayer, oferujące pogłębione analizy i rekomendacje oparte na infrastrukturze ochrony danych, pozwalają wydobyć z tzw. „ciemnych danych” (dart data) nową wartość biznesową.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne i sprawdzone metody odtwarzania
  • Skuteczniejsza automatyzacja, mniej interwencji ręcznych
  • Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie
  • Zoptymalizowana odporność
  • Środowisko usług oparte na danych
  • Zaufaj wiedzy specjalistycznej IBM