Wyróżnione funkcje

Interaktywne centrum sterowania ryzykiem związanym z danymi

Umożliwia wizualizację danych i zarządzanie nimi w zunifikowanym ujęciu, które jest szczególne wartościowe i przydatne dla wyższej kadry kierowniczej. Koreluje metryki z poszczególnych rozwiązań zabezpieczających i generuje kompleksowe ujęcie stanu zabezpieczeń, przemawiając do menedżerów i zespołu ds. ryzyka zrozumiałym, wspólnym językiem.

Wykrywanie i klasyfikacja danych

Umożliwia programowe wykrywanie, klasyfikowanie i dokumentowanie wrażliwych danych i związanego z nimi ryzyka w skali całego przedsiębiorstwa, integrując wyniki działania programów IBM Guardium, Symantec DLP i IBM Information Governance Catalog. Wykorzystuje informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym do efektywnego wykrywania wrażliwych zasobów informacyjnych i jeszcze niezidentyfikowanych składnic danych.

Zautomatyzowane analizy

Analizuje wykryte zagrożenia, ich typy, zagrożone zasoby informacyjne oraz dodatkowe elementy, tworząc kompleksowy obraz prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków biznesowych. Na podstawie wyników takiej analizy możesz wybrać środki łagodzące ryzyko utraty danych.

Ocena i modelowanie ryzyka biznesowego

Koreluje zagrożenia, słabe punkty, mechanizmy kontroli i atrybuty biznesowe z wartością zasobów informacyjnych. Oblicza oceny ryzyka, które wskazują na szczególnie narażone obszary działalności.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Data Risk Manager nie ma wymagań programowych.

  Wymagania sprzętowe

  Data Risk Manager dostarczany jest w postaci wirtualnego urządzenia dedykowanego, gotowego do instalacji w hiperwizorze.

  • Minimalna liczba procesorów: 4
  • Wymagana pamięć (RAM): 16 GB
  • Wymagania dotyczące sieci: dwa porty 1 Gb/s
  • Minimalna pojemność pamięci masowej: 200 GB

  Zobacz także

  IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

  Skanuje dane, aby wykryć słabe punkty zabezpieczeń, i sugeruje działania zaradcze

  Dowiedz się więcej

  IBM Guardium Data Protection for Big Data

  Ciągłe monitorowanie i egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

  Dowiedz się więcej

  IBM Guardium Data Protection for Databases

  Monitoruje aktywność względem danych i oferuje techniki analizy kognitywnej

  Dowiedz się więcej

  IBM Guardium Data Encryption for Db2 and IMS Databases

  Chroni wrażliwe i prywatne dane w systemach Db2 i IMS

  Dowiedz się więcej

  IBM Guardium Data Protection for Files

  Monitorowanie dostępu do danych nieustrukturyzowanych i ochrona newralgicznych danych

  Dowiedz się więcej

  Zobacz, jak to działa