Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Data Center Operations and Management pomaga w zbudowaniu wysoce zoptymalizowanego centrum zarządzania oraz oferuje elastyczne, niezawodne usługi zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych.

Niższe koszty i mniejsza złożoność

Sięgnij po taktykę bardziej efektywnego zarządzania infrastrukturą IT i jej kosztami w całym cyklu życia centrum przetwarzania danych.

Warunki do uzyskania optymalnej dostępności

Podążaj sprawdzoną w praktyce drogą do dojrzałego centrum zarządzania, uwzględniającą standaryzację, konsolidację, wirtualizację i optymalizację.

Większa efektywność operacyjna

Kieruj się skalowalną, modularną strategią, korzystając ze sprawdzonych procedur, narzędzi, metryk i pomocy kompetentnych specjalistów.