Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Customer Data on Cloud udostępnia narzędzia do pogłębionej analizy informacji o klientach i umożliwia wykorzystanie zdobytej w ten sposób wiedzy w procesach biznesowych. Rozwiązanie to integruje wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych, umożliwiając optymalizację działań marketingowych i planowania we wszystkich kanałach. Należy do rodziny rozwiązań IBM Cloud Business Solutions, które można szybko i niskim kosztem wdrażać w chmurze.

Pogłębione analizy

Uzyskaj kompletny obraz swoich klientów dzięki analizom danych ze wszystkich dostępnych źródeł.

Wartość biznesowa

Możesz wykorzystać informacje o klientach i analizy do generowania przychodów oraz zwiększania zwrotu z inwestycji w marketing.

Szybsze przetwarzanie danych

Oprogramowanie wspomaga standaryzację, weryfikację i optymalizację jakości oraz procesów udostępniania istotnych danych o klientach.

Korzyści z wdrożenia w chmurze

Rozwiązanie chmurowe spełniające indywidualne wymagania daje się wdrożyć szybciej i mniejszym kosztem.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM