Błyskawiczny dostęp do danych analitycznych

Rozwiązanie IBM Z® Common Data Provider sprawia, że dane IBM z/OS® stają się dostępne na platformach analitycznych Twojego przedsiębiorstwa.

Zbiera dane z wielu różnych źródeł (rozwiązanie obsługuje ponad 140 źródeł danych, w tym standardowe rekordy SMF, RMF, dzienniki syslog i różne typy dzienników aplikacji, takie jak CICS®, IMS™ czy Netview). Następnie przesyła strumieniowo te dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego lub w trybie wsadowym do jednego lub wielu miejsc docelowych.

Szybki dostęp do informacji

Dane dostępne w czasie niemal rzeczywistym pozwalają na ciągłą analizę kondycji systemów przedsiębiorstwa i identyfikowanie za pomocą analiz predykcyjnych wczesnych sygnałów ostrzegawczych.

Większa elastyczność narzędzi analitycznych

Możliwość przesyłania danych do narzędzi analitycznych IBM lub samodzielnie wybranych platform analitycznych, takich jak Splunk czy Elastic Stack.

Różnorodne modele eksploatacji danych

Możliwość wysyłania danych do wielu miejsc, w różnych formatach i do różnych klientów lub filtrowania i wysyłania do upoważnionych klientów tylko niezbędnych informacji.

Redukcja kosztów i nakładów

Ładowanie danych SMF bezpośrednio do urządzenia IBM Db2® Analytics Accelerator (IDAA) pozwala zredukować wykorzystanie procesora i pamięci masowej. Obciążenie procesora można zrównoważyć, używając miejsca zwolnionego lub miejsca w systemach nieprodukcyjnych.

Charakterystyka IBM Z Common Data Provider

  • Jedno źródło danych
  • Strumieniowe przesyłanie danych i tryb wsadowy
  • Intuicyjne narzędzie konfiguracyjne WWW
  • Zaawansowane filtrowanie danych
  • Zoptymalizowane importowanie danych do Splunk
  • Rozszerzalność o nowe typy danych

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok