Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cloud Advisory Services to usługi, które wspomagają efektywne wdrożenie chmury i wykorzystanie jej potencjału. Znajdują zastosowanie na różnych etapach: pomagają dostrzec szanse biznesowe w chmurze, odkryć luki w dotychczasowych procesach, opracować plan implementacji, ustalić priorytety aplikacji przenoszonych do chmury, zaprojektować chmurę i zaadaptować organizację do zmian, jakie przynosi chmura.
IBM Cloud Advisory Services

Wytyczenie kierunku i zakresu wdrożenia chmury

Pomagamy dostrzec nowe szanse na zmiany w sferze biznesowej i informatycznej, które wpisywać się będą w trendy branżowe i sytuację rynkową. Otwieramy drzwi do lepszego współdziałania między menedżerami odpowiedzialnymi za dziedziny biznesowe i techniczne.

Priorytetowe aplikacje

Pomagamy dostrzec w chmurze szanse skorelowane z Twoimi celami biznesowymi i trendami branżowymi. Ułatwiamy zbudowanie nowego kanału współpracy między sferą biznesową a informatyczną.

Strategia realizacji usług chmurowych

Analizujemy luki w zarządzaniu cyklem życia Twoich usług i produktów, a następnie rekomendujemy strategię definiowania, ustalania priorytetów, pozyskiwania, nabywania i analizowania usług chmurowych.

Uzasadnienie biznesowe

Wskazujemy drogę do wartości biznesowej i opracowujemy modele kosztów oraz plany migracji do chmury. Pomagamy w unowocześnieniu architektury nadzoru korporacyjnego, by uwzględniała decyzje dotyczące projektów i wyboru usług w chmurze.