W jaki sposób można wykorzystać IBM Clinical Development w badaniach

IBM® Clinical Development to zunifikowana platforma zarządzania danymi w chmurze, która korzysta z zaawansowanego systemu przechwytywania danych w formie elektronicznej (EDC), ułatwiając skracanie czasu i obniżanie kosztu badań klinicznych oraz szybsze wprowadzanie na rynek nowych metod leczenia, które przyniosą korzyści pacjentom.

Platformę tę wyposażono w rozwiązania, które są przydatne na każdym etapie badania — od rozpoczęcia do publikacji wyników. Korzystając z rozwiązania IBM Clinical Development w dowolnym miejscu na świecie można gromadzić, organizować i analizować dane niezależnie od ich typu i rozmiaru lub fazy badania, której dotyczą, i tworzyć na ich podstawie raporty.

Zunifikowana platforma

Scentralizowany, chroniony hasłem interfejs z mechanizmem pojedynczego logowania zapewnia dostęp do wszystkich danych badawczych.

Elastyczność

Rozwiązanie jest wyposażone w łatwe w obsłudze funkcje, a opłaty są naliczane za wykorzystanie. Możesz korzystać z usługi bez ograniczeń i w elastycznym modelu płatności, by spełnić wszystkie swoje potrzeby dotyczące badań klinicznych.

Nowy wymiar badań klinicznych

Dzięki wykorzystaniu przetwarzania kognitywnego, danych o pacjentach i internetu rzeczy rozwiązanie IBM Clinical Development umożliwia szybsze wprowadzanie na rynek bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków.

Rozwiązania IBM Clinical Development są przydatne na każdym etapie badania

  • Zaangażowanie pacjentów (ePRO)
  • Integracja danych
  • Sprawozdawczość i analizy
  • Jakość i zgodność z przepisami
  • Kodowanie rozpoznań i procedur medycznych
  • Orzekanie o osiągnięciu punktów końcowych
  • Zarządzanie randomizacją i materiałami do badań klinicznych (RTSM)

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Lista tematów
Lista tematów
Zaawansowany edytor wyrażeń
Zaawansowany edytor wyrażeń
Inteligentny raport systemu EDC
Inteligentny raport systemu EDC
Zarządzanie zapytaniami
Zarządzanie zapytaniami