Przykłady wdrożeń

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek obsługujących JavaScript:

  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Mozilla Firefox 31 Extended Support Release lub Mozilla Firefox 36 ESR
  • Google Chrome (najnowsza wersja)
  • Safari 8 dla Mac OS X
  • Safari 5.1 dla Microsoft Windows

Wymagania sprzętowe

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi spełniać poniższe wymagania sprzętowe:

  • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1280 na 800 pikseli
  • Stacja robocza wyposażona w co najmniej 2 GB pamięci
  • Dostęp do Internetu o przepustowości obsługującej zaawansowanego klienta WWW i stałe aktualizacje danych