Wyróżnione funkcje

Tworzenie źródła danych DB2

Utwórz źródło danych w celu zaimplementowania do rozwiązania danych z bazy danych DB2 oraz panel z filtrem do wyświetlania tego źródła danych.

Kokpit menedżerski

Kokpit menedżerski przedstawiający sytuację w mieście i umożliwiający szybką ocenę krytycznych problemów.

Analizy mediów społecznościowych

Przeglądanie i analizowanie wyrażanych w mediach społecznościowych opinii obywateli co do planów i funkcjonowania miasta.

Raporty obywatelskie

Przeglądanie problemów zgłaszanych przez obywateli wraz z wizualizacją tych problemów na mapie.

Przykłady wdrożeń

Rio de Janeiro

Obraz studium przypadku

Métropole Nice Côte d’Azur

Métropole Nice Côte d’Azur
Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek obsługujących JavaScript:

  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Mozilla Firefox 31 Extended Support Release lub Mozilla Firefox 36 ESR
  • Google Chrome (najnowsza wersja)
  • Safari 8 dla Mac OS X
  • Safari 5.1 dla Microsoft Windows

Wymagania sprzętowe

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi spełniać poniższe wymagania sprzętowe:

  • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1280 na 800 pikseli
  • Stacja robocza wyposażona w co najmniej 2 GB pamięci
  • Dostęp do Internetu i stałe aktualizacje danych