Wyróżnione funkcje

Tworzenie źródła danych DB2

Utwórz źródło danych w celu zaimplementowania do rozwiązania danych z bazy danych DB2 oraz panel z filtrem do wyświetlania tego źródła danych.

Kokpit menedżerski

Kokpit menedżerski przedstawiający sytuację w mieście i umożliwiający szybką ocenę krytycznych problemów.

Analizy mediów społecznościowych

Przeglądanie i analizowanie wyrażanych w mediach społecznościowych opinii obywateli co do planów i funkcjonowania miasta.

Raporty obywatelskie

Przeglądanie problemów zgłaszanych przez obywateli wraz z wizualizacją tych problemów na mapie.

Przykłady wdrożeń

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek obsługujących JavaScript:

  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Mozilla Firefox 31 Extended Support Release lub Mozilla Firefox 36 ESR
  • Google Chrome (najnowsza wersja)
  • Safari 8 dla Mac OS X
  • Safari 5.1 dla Microsoft Windows

Wymagania sprzętowe

Komputer każdego klienta korzystającego z IBM Intelligent Operations Center musi spełniać poniższe wymagania sprzętowe:

  • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1280 na 800 pikseli
  • Stacja robocza wyposażona w co najmniej 2 GB pamięci
  • Dostęp do Internetu i stałe aktualizacje danych