Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Intelligent Operations Center integruje systemy, zapewniając widoczność całego miasta oraz danych dotyczących konkretnych obszarów jego funkcjonowania, a także pomagając zoptymalizować wydajność operacyjną. Zintegrowane wizualizacje danych, narzędzia do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym i pogłębione analizy pomagają jednostkom miejskim planować rozwój oraz koordynować działania w sytuacjach kryzysowych i zarządzać nimi. Dzięki temu liderzy mogą skutecznie świadczyć usługi w zrównoważony sposób, udoskonalając wydajność działań miasta, a zarazem chroniąc obywateli i stymulując rozwój ekonomiczny.

Udostępnianie informacji

Integracja źródeł danych w czasie bliskim rzeczywistemu, która zapewnia kompleksowy obraz sytuacji zasobów i wydarzeń w mieście oraz tworzy środowisko współpracy pozwalające planować, monitorować i wymieniać informacje.

Analiza wydajności

Tworzenie przewidywań na podstawie historycznych danych i rozpoznawanie nowych wzorców za pomocą narzędzi analitycznych. Kokpit statusu i analizy trendów wskazują postęp w realizacji celów miasta, a zarazem pozwalają dokładnie zrozumieć zachodzący proces.

Koordynowanie działań

Informowanie odpowiednich organów i decydentów za pomocą spersonalizowanego systemu powiadamiania i zautomatyzowanych działań. Dzięki standardowym procedurom reagowania nie zostanie pominięty żaden krok.

Najważniejsze cechy

  • Tworzenie źródła danych DB2
  • Kokpit menedżerski
  • Analizy mediów społecznościowych
  • Raporty obywatelskie

Ilustracje produktów

mapa IBM Intelligent Operations Center
mapa IBM Intelligent Operations Center
widok mapy IBM Intelligent Operations Center
widok mapy IBM Intelligent Operations Center
mapa 2 IBM Intelligent Operations Center
mapa 2 IBM Intelligent Operations Center