Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Oferowane w modelu „pod klucz” usługi IBM Cabling and Connectivity Services uwalniają centrum przetwarzania danych od zakłóceń wynikających z nieprawidłowo poprowadzonego pod podłogą okablowania i powolnych, nieefektywnych reorganizacji. Stanowią skalowalne, elastyczne rozwiązanie, które zwiększa wydajność centrum przetwarzania danych i ogranicza koszty.

Większa efektywność

Mniejsze zagęszczenie okablowania poprowadzonego pod podłogą i optymalizacja przepływu powietrza.

Redukcja kosztów

Niższe koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem i reorganizacją okablowania.

Większa dostępność

Mniej zakłóceń w działaniu centrum przetwarzania danych wynikających z nieprawidłowo poprowadzonego okablowania i nieefektywnych reorganizacji.