Jak działa IBM BigFix Patch?

Zapewnia zautomatyzowane zarządzanie poprawkami

IBM BigFix Patch może obsługiwać nawet 250 000 punktów końcowych z jednego serwera zarządzania. Jest w stanie instalować poprawki — dla punktów końcowych i aplikacji innych firm — w ponad 90 typach systemów operacyjnych. Oprogramowanie obsługuje różne punkty końcowe: serwery fizyczne i wirtualne, laptopy, komputery desktop, terminale POS, bankomaty i kioski samoobsługowe. Umożliwia instalowanie poprawek w aktywnych i wyłączonych maszynach wirtualnych, w tym także na urządzeniach użytkowników mobilnych. W efekcie środowiska wirtualne i chmury mają zapewniony taki sam poziom bezpieczeństwa, jak systemy fizyczne.

Stosuje tylko właściwe poprawki

Opisywane oprogramowanie tworzy strategie stosowania poprawek w oparciu o komunikaty IBM Fixlet, które opakowują kod aktualizacji informacjami dodatkowymi, np. o zależnościach między poprawkami, systemach, dla których poprawka jest przeznaczona, oraz o istotności poprawki. W każdym punkcie końcowym korzysta z inteligentnego agenta, który zbiera informacje o obecności obowiązkowych poprawek i egzekwuje ich instalację. Określa, które są wymagane na danym komputerze, a następnie automatycznie pobiera i stosuje potrzebne aktualizacje. Efektywnie instaluje poprawki nawet za pośrednictwem sieci o niskiej przepustowości lub rozproszonych globalnie.

Oferuje pełniejszy wgląd w informacje o aktualności oprogramowania i poprawek

Program IBM BigFix Patch zapewnia elastyczne monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym. Pomaga egzekwować strategie i szybko generować raporty dotyczące zgodności ze strategiami i wymaganiami, tak by organizacja zawsze była gotowa na audyt. Automatycznie ocenia status punktu końcowego po zainstalowaniu poprawki, potwierdza pomyślny przebieg instalacji i aktualizuje serwer zarządzania — dostarczając ostatecznego dowodu na instalację. BigFix Patch pomaga w spełnieniu najostrzejszych przepisów, warunków umów dotyczących jakości usług (SLA) i strategii korporacyjnych.

Sterowanie w czasie rzeczywistym z jednej konsoli

Oprogramowanie udostępnia zintegrowane funkcje raportowania przez interfejs przeglądarki WWW, dzięki którym użytkownicy, administratorzy i menedżerowie różnego szczebla mogą korzystać z kokpitów i uzyskiwać w czasie rzeczywistym raporty o postępach w stosowaniu poprawek.Informuje o tym, które poprawki zostały zainstalowane, kiedy zostały zainstalowane, przez kogo i na których punktach końcowych. Inteligentne agenty BigFix Patch stale monitorują stany punktów końcowych, w tym wersje poprawek, i przekazują odpowiednie informacje do serwera zarządzania. Oprogramowanie porównuje stan punktów końcowych z obowiązującymi strategiami.

Proaktywnie ogranicza ryzyko

BM BigFix Patch przyczynia się do ograniczenia ryzyka poprzez skrócenie czasu realizacji działań naprawczych z tygodni do godzin lub minut. Umożliwia tworzenie raportów z wykazem punktów końcowych wymagających aktualizacji, a następnie rozdystrybuowanie tych aktualizacji w ciągu kilku minut. Administratorzy IT mogą bezpiecznie i szybko instalować poprawki w systemach operacyjnych Windows, Linux, UNIX i Mac, nawet nie mając specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia w pracy z tymi systemami. Ponadto oprogramowanie automatycznie koryguje problemy związane z poprawkami zastosowanymi wcześniej.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania IBM BigFix Patch są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania IBM BigFix Patch są dostępne na stronie:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok