Wykrywanie i eliminowanie problemów w punktach końcowych to kwestia minut

IBM BigFix Lifecycle może błyskawicznie wykrywać i eliminować problemy we wszystkich punktach końcowych — stacjonarnych, mobilnych, fizycznych i wirtualnych. W ciągu godzin lub minut jest w stanie wykryć, zabezpieczyć i objąć zarządzaniem tysiące punktów końcowych z ponad 90 wersjami różnych systemów operacyjnych. Oprócz instalacji poprawek i kontroli zabezpieczeń produkt może także automatyzować migracje systemów operacyjnych, w czasie rzeczywistym odpytywać punkty końcowe w poszukiwaniu szkodliwych plików, szybko instalować oprogramowanie, wprowadzać zaawansowaną automatyzację lub realizować proste kontrole zdalne — wystarczy kilka kliknięć. BigFix Query bezbłędnie identyfikuje i dokładnie sprawdza punkty kontrolne, komunikując się z użytkownikiem przez przyjazny interfejs WWW i zadając proste, intuicyjne pytania.

Automatyzacja całego cyklu życia

Oferuje mechanizmy zautomatyzowanego wykrywania i spisywania zasobów, odpytywania w czasie rzeczywistym, dystrybucji oprogramowania, instalowania i migracji systemów operacyjnych, zarządzania poprawkami i zarządzania zasilaniem.

Uproszczone zarządzanie punktami końcowymi

Rozwiązanie poprawia efektywność obsługi technicznej automatyzacji instalacji poprawek (także na serwerach w klastrach), możliwości zdalnego instalowania oprogramowania, migracji do systemu operacyjnego Windows 10 i reinstalacji obrazów systemu.

Lepsza widoczność i skuteczniejsza kontrola

Produkt zapewnia kompleksowe ujęcie i pełną kontrolę, umożliwiając zarządzanie konfiguracją wszystkich serwerów, zarówno lokalnych, jak i rozproszonych.

Najważniejsze cechy oprogramowania IBM BigFix Lifecycle

  • Zarządzanie nawet 250 000 punktów końcowych z jednego serwera
  • Objęcie zarządzaniem całego cyklu życia systemów
  • Uproszczenie zarządzania i ograniczenie związanych z nim kosztów
  • Uproszczenie eksploatacji i wszechstronna widoczność

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok