Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Financial Consolidation on Cloud, bazujące na technologii Cognos, wspiera zamykanie okresów, konsolidację i sprawozdawczość, oferując elastyczność i przystępność cenową rozwiązania opartego na przetwarzaniu w chmurze. Pozwala zespołom finansowym zautomatyzować proces zamykania okresów finansowych przy minimalnym wsparciu ze strony działu IT. Poza tym zapewnia zespołom finansowym dostęp do kompletnego zestawu wyników finansowych, umożliwia tworzenie wartościowych sprawozdań finansowych i zarządczych oraz udostępnia dyrektorowi finansowemu korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.
IBM Cognos Controller

Skrócenie czasu zamykania okresów i raportowania

Automatyzacja procesu zamykania okresów i uproszczone dostarczanie potwierdzonych informacji finansowych.

Zarządzanie własnym rozwiązaniem

Zapewnia swobodę definiowania i aktualizowania zmiennych zasad i procesów bez konieczności kodowania, pisania skryptów i znajomości zaawansowanych języków programowania.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja wyłączeń konsolidacyjnych, alokacji, konwersji walut, obliczeń dotyczących przejęcia i wielu innych funkcji.

Udoskonalona praca grupowa i mechanizmy kontrolne

Satisfy the demands of internal and external auditors by tracking data flow throughout the consolidation process. Built-in workflow and status reporting enables performance monitoring of subsidiary reporting.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM