Najważniejsze cechy

Testy zabezpieczeń jako element strategii DevOps

Integracja z najważniejszymi środowiskami kompilacji i zintegrowanymi środowiskami programistycznymi pozwala na sprawne testowanie zabezpieczeń aplikacji i szybkie, precyzyjne eliminowanie słabych punktów. Application Security on Cloud integruje różne formy testowania (statyczne, dynamiczne, mobilne i Open Source), aby objąć jego zasięgiem jak najszerszą gamę komponentów.

Zabezpieczenia wzmocnione przez techniki kognitywne

Podziwiane na całym świecie techniki kognitywne IBM sprawiają, że Application Security on Cloud jest w stanie szybciej i głębiej poszukiwać słabych punktów w aplikacjach i zgłasza mniej fałszywych alarmów. W rezultacie wyniki testów są bardziej aktualne i wszechstronne, a krótszy czas ich realizacji sprzyja usprawnieniu procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Zarządzanie ryzykiem i ograniczanie go w całym portfelu aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji to nie tylko kwestia wykonywania testów i znajdowania słabych punktów, lecz także zarządzania ryzykiem. Application Security on Cloud oferuje ujęcie aplikacji z perspektywy zarówno biznesowej, jak i technicznej, a przez to ułatwia ustalanie priorytetów i kierowanie zasobów do rozwiązywania najbardziej palących problemów.

Odpowiedź na ryzyko, jakie niesie Open Source

IBM Application Security Open Source Analyzer pomaga w zabezpieczaniu komponentów Open Source i zarządzaniu nimi, automatyzując testowanie zabezpieczeń i odpowiednio konfigurując skanowanie oprogramowania Open Source. Pozwala zapanować nad ryzykiem stwarzanym przez komponenty Open Source, nieustannie wykrywając narażone elementy w oprogramowaniu.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Dowiedz się, jak nasz klient z pomocą rozwiązań IBM ogranicza ryzyko i koszty związane z aplikacjami mobilnymi.

Individual Restaurants Case Study
Przeczytaj opis wdrożenia

Kup teraz i postaw pierwszy krok