Monitorowanie wydajności aplikacji

IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® mierzy wykorzystanie dostępnych zasobów przez aplikacje i generuje raporty na ten temat. To intuicyjne narzędzie pomaga w rozpoznawaniu ograniczeń występujących w systemie i optymalizowaniu wydajności aplikacji. Najważniejsze funkcje tego produktu pozwalają użytkownikowi zwiększyć wydajność już istniejących aplikacji i skrócić czasy odpowiedzi — zarówno przy przetwarzaniu transakcyjnym online, jak i przetwarzaniu wsadowym. Narzędzie to ułatwia projektowanie, tworzenie i konserwację aplikacji. Umożliwia ocenę aplikacji w fazie projektowej, mierzenie oddziaływania wzrostu objętości danych lub zmian w wymaganiach biznesowych, a także generowanie historycznych raportów do analizowania trendów wydajności.

Śledzenie

Użytkownik może mierzyć wykorzystanie zasobów systemowych przez aplikacje i generować raporty na ten temat. Rozwiązanie pozwala na monitorowanie ogólnej aktywności systemu, a także na śledzenie konkretnych zadań.

Rozpoznawanie

Intuicyjne funkcje ułatwiają zlokalizowanie problemów z wydajnością w aplikacjach i umożliwiają porównywanie raportów z obserwacji.

Sprawniejsze działanie

Produkt pozwala wyeliminować wąskie gardła wpływające na obsługę transakcji online i skrócić czas przetwarzania aplikacji w trybie wsadowym.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Application Performance Analyzer for z/OS

  • Nowe funkcje w wersji 14.1
  • Zbieranie danych o wydajności i danych statystycznych
  • Wykrywanie i eliminowanie problemów oraz wąskich gardeł
  • Raportowanie i śledzenie zmian zachodzących na przestrzeni czasu
  • Wsparcie procesu tworzenia, usprawniania i debugowania aplikacji