Korzyści oferowane przez IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS

Monitorowanie zasobów pamięci masowych

Tivoli OMEGAMON® XE for Storage pozwala na monitorowanie zasobów pamięci masowych, w tym na śledzenie wydajności aplikacji oraz kluczowych zasobów sprzętowych i programowych podsystemów pamięci masowych, a także na zarządzanie nimi; Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm i Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm umożliwiają przeprowadzanie szczegółowych kontroli i generowanie dokładnych raportów; Tivoli Advanced Catalog Management i Tivoli Advanced VSAM Manager pozwalają ponadto na monitorowanie stanu katalogu ICF i kopii zapasowej VSAM, które mają newralgiczne znaczenie dla organizacji.

Optymalizacja pamięci masowej i zarządzanie nią

Udostępniane narzędzia, takie jak Cloud Tape Connector for z/OS, Tivoli OMEGAMON XE for Storage, Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm, Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm, Advanced Archive for DFSMShsm, Tivoli Advanced Catalog, Tivoli Advanced VSAM Manager i Tivoli Advanced Allocation Management, optymalizują działanie pamięci masowej. Oferują kompleksowe mechanizmy ułatwiające monitorowanie wydajności i rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji.

Rozwiązywanie problemów z pamięcią masową

Rozwiązywanie problemów z pamięcią masową jest możliwe dzięki następującym narzędziom: Tivoli OMEGAMON XE for Storage, Tivoli Advanced Catalog Management, Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm, Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm i Tivoli Allocation Management. Aplikacje te ułatwiają identyfikowanie i eliminowanie problemów, a ponadto umożliwiają wprowadzanie zmian zapobiegających ich powtórzeniu.

Niższe koszty

W ramach jednego, atrakcyjnego cenowo pakietu oferujemy kompleksowy zestaw narzędzi. Znajdują się w nim następujące produkty: Tivoli OMEGAMON® XE for Storage, Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm, Tivoli Advanced Reporting and Management for DFSMShsm, Tivoli Advanced Catalog Management, Tivoli Advanced VSAM Manager, Cloud Tape Connector for z/OS, Advanced Archive for DFSMShsm, Tivoli Advanced Catalog Management, Tivoli Advanced VSAM Manager, Tivoli Advanced Allocation Management i Tivoli Allocation Management.