Szybko i sprawnie rozwijaj swoje podstawowe aplikacje

Rozłożenie opłat w czasie może okazać się atrakcyjnym sposobem na sfinansowanie transformacji cyfrowej i projektów realizowanych w środowisku chmurowym.

Pokonaj przeszkody budżetowe dzięki planom płatności

56% badanych stwierdziło, że zarządzanie opłatami za korzystanie z chmury i ich optymalizacja powstrzymuje przedsiębiorstwa przed wdrażaniem swoich aplikacji w chmurze¹.

31% dyrektorów ds. informatyki pragnie dokonać szybkiej transformacji swoich przedsiębiorstw².

48% dyrektorów ds. informatyki spodziewa się znacznego wzrostu inwestycji w środowisko chmury hybrydowej w ciągu kolejnych dwóch lat³.

Osiągaj cele finansowe

Zapoznaj się z potencjalnymi korzyściami planów płatności dla Twoich rozwiązań IBM Services — sprawdź, jak możesz szybciej realizować projekty i zwiększyć zwrot z inwestycji.

Przyspiesz realizację projektów

Szybciej rozpocznij realizację projektów z elastycznymi planami płatności i opcją rozłożenia spłaty należności w czasie.

Osiągaj lepsze wyniki biznesowe

Skoreluj płatności z realizacją projektów i zyskaj szansę na zwiększenie zwrotu z inwestycji.

Zwiększ zwinność i elastyczność

Obniż koszty ponoszone z góry i zyskaj dostęp do środków, które możesz przeznaczyć na inne strategiczne działania.

Postaw na szybkie i proste zmiany

Dyrektor finansowy i dyrektor ds. informatyki City Furniture opowiada jak elastyczność IBM Global Financing umożliwiła firmie zachowanie konkurencyjności w branży, w której sprzedawcy detaliczni przekształcają swoją działalność z wykorzystaniem technologii mobilnej.

Zasoby

Zobacz, jak możemy pomóc w finansowaniu wizji Twojej organizacji

Odkryj

Bądź z nami:

Bądź z nami:

Przypisy

¹ Raport „Next-generation hybrid cloud powers next-generation business”. IBM Institute for Business Value, sierpień 2019. Odsyłacz (PDF, 183 kB)

² Raport „The Chief Information Officer perspective”. IBM Institute for Business Value, marzec 2018. Odsyłacz (PDF, 197 kB)

³ Raport „C-suite executives are ready to double-down on cloud computing”. IBM Institute for Business Value, 2019.

Zastrzeżenie

Rozwiązania IBM Global Financing są oferowane przez działy i przedsiębiorstwa podporządkowane IBM na całym świecie zakwalifikowanym klientom biznesowym i instytucjom publicznym. Na terenie Stanów Zjednoczonych IBM Global Financing świadczy usługi leasingu i finansowania za pośrednictwem spółki IBM Credit LLC. Wysokość rat i dostępność oferty zależy od oceny zdolności kredytowej klienta, typu oferty, urządzenia, produktu oraz wybranych opcji, a także od kraju. Oferta nie stanowi gwarancji przyznania środków. Komponenty niebędące produktami IBM, ale stanowiące część całego rozwiązania dla klienta końcowego IBM, mogą również podlegać finansowaniu przez IBM Global Financing. Produkty inne niż sprzęt komputerowy są finansowane w formie kredytu. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Stawki i oferta mogą zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. IBM i IBM Global Financing nie oferują ani nie zamierzają oferować ani świadczyć klientom usług księgowych, doradztwa podatkowego bądź doradztwa prawnego. Klienci powinni zasięgać opinii własnych doradców finansowych, podatkowych i prawnych. Wyłącznie klient jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje podatkowe lub księgowe podejmowane przez klienta lub w imieniu klienta. Dotyczy IBM Credit LLC w Kalifornii: kredyty są udzielane lub uzgadniane na mocy obowiązujących w Kalifornii przepisów w sprawie finansowania.