Opcje płatności za korzystanie z hybrydowego środowiska chmurowego

Odkryj pełny potencjał chmury z planami płatności IBM w pełni dopasowanymi do Twoich potrzeb. Przyspiesz realizację projektów w hybrydowym środowisku wielochmurowym dzięki technologiom IBM i Red Hat.

Dyrektorzy firm odpowiadają na pytania IBM Institute for Business Value

56 procent

56% badanych stwierdziło, że zarządzanie opłatami za korzystanie z chmury i ich optymalizacja powstrzymuje przedsiębiorstwa przed wdrażaniem swoich aplikacji w chmurze. ¹

80 procent

Ponad 80% obciążeń korporacyjnych nie zostało jeszcze przeniesionych do chmury lub nie jest w niej obsługiwanych. ¹

73 procent

73% badanych odpowiedziało, że zwiększenie przychodów jest głównym powodem wykorzystywania środowiska wielochmurowego. ¹

Wcześniej rozpocznij migrację do chmury z planami płatności

"Zyskaj finansowanie wszystkich rozwiązań IBM — usług, sprzętu, oprogramowania i SaaS — korzystając z elastycznych programów leasingowych, Planów Płatności lub pożyczki. IBM Global Financing pozwoli Ci na szybszą migrację do chmury przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z inwestycji i zmniejszeniu całkowitych kosztów użytkowania"

Zalety planów płatności dostosowanych do Twoich potrzeb

Przyspiesz realizację projektów

Szybciej rozpocznij realizację projektów w chmurze z elastycznymi planami płatności, leasingiem i opcją rozłożenia spłaty należności w czasie.

Osiągaj lepsze wyniki biznesowe

Pogódź płatności z procesem wdrożenia projektów i zyskaj szansę na zwiększenie zwrotu z inwestycji.

Zwiększ zwinność i elastyczność

Dostosuj elastyczne rozwiązania w zakresie płatności do Twoich obciążeń.

Globalny dostawca usług IT korzysta z IBM Global Financing, by wdrożyć rozwiązania IBM Cloud

Wdrożenie chmury IBM Cloud pozwoliło firmie BP3 dostarczać klientom usługi w zakresie transformacji, które szybko przynoszą zyski. BP3 często oferuje umowy na korzystanie z IBM Global Financing, by pomóc klientom w zarządzaniu ich inwestycjami w chmurę.

„Nasi klienci cenią sobie IBM Global Financing. Na przykład, jeśli w danym roku nie dysponują już wolnymi środkami w budżecie, mogą przesunąć płatność na kolejny rok lub rozłożyć ją na dłuższy okres” — stwierdza Krista White, wiceprezes ds. marketingu BP3.

Dowiedz się o sposobach finansowania rozwiązań IBM

Zobacz, jak możemy pomóc w finansowaniu wizji Twojej organizacji

Odkryj

Bądź z nami:

Bądź z nami:

Zastrzeżenie

Rozwiązania IBM Global Financing są oferowane przez działy i przedsiębiorstwa podporządkowane IBM na całym świecie zakwalifikowanym klientom biznesowym i instytucjom publicznym. Na terenie Stanów Zjednoczonych IBM Global Financing świadczy usługi leasingu i finansowania za pośrednictwem spółki IBM Credit LLC. Wysokość rat i dostępność oferty zależy od oceny zdolności kredytowej klienta, typu oferty, urządzenia, produktu oraz wybranych opcji, a także od kraju. Oferta nie stanowi gwarancji przyznania środków. Komponenty niebędące produktami IBM, ale stanowiące część całego rozwiązania dla klienta końcowego IBM, mogą również podlegać finansowaniu przez IBM Global Financing. Produkty inne niż sprzęt komputerowy są finansowane w formie kredytu. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Stawki i oferta mogą zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. IBM i IBM Global Financing nie oferują ani nie zamierzają oferować ani świadczyć klientom usług księgowych, doradztwa podatkowego bądź doradztwa prawnego. Klienci powinni zasięgać opinii własnych doradców finansowych, podatkowych i prawnych. Wyłącznie klient jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje podatkowe lub księgowe podejmowane przez klienta lub w imieniu klienta. Dotyczy IBM Credit LLC w Kalifornii: kredyty są udzielane lub uzgadniane na mocy obowiązujących w Kalifornii przepisów w sprawie finansowania.