Uwolnij dane, by dotrzeć do nowych informacji biznesowych

Z pomocą IBM Cloud® Object Storage organizacja może utworzyć scentralizowane repozytorium danych oparte na ekonomicznej i skalowalnej pamięci masowej, która pozwala gromadzić i przechowywać niemal nieograniczone ilości danych — bez względu na ich rodzaj i źródło. Danych nie trzeba przenosić z i do rozwiązania IBM Cloud Object Storage, a ich natywny format nie zostaje zmieniony. Jezioro danych oparte na rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage działa raczej jako trwała składnica danych do zadań analitycznych.

Produkt IBM Cloud Object Storage jest zintegrowany z rozwiązaniami IBM Analytics Engine, IBM Watson® Studio, IBM Cloud SQL Query i innymi usługami IBM Cloud, dzięki czemu oferuje samoobsługowe narzędzia do analityki danych i ich inteligentnej analizy, które charakteryzuje dużo wyższy poziom skalowalności, bezpieczeństwa i ekonomiczności niż w wypadku tradycyjnych rozwiązań.

Najczęstsze zastosowania

Przenoszenie danych z klastrów HDFS do IBM Cloud Object Storage

Zwolnienie miejsca w kosztownych klastrach Hadoop dzięki sprawnemu przenoszeniu danych ze środowiska Hadoop do IBM Cloud Object Storage.

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

Wykorzystanie aktywnego obszaru roboczego do różnorodnych analiz wielkich zbiorów danych, w tym do odpytywania danych w miejscu przechowywania, co umożliwia analizę danych bezpośrednio w spoczynku.

Analizy Apache Spark Analytics bezpośrednio na danych w obiektowej pamięci masowej

Ekonomiczna, skalowalna i odporna warstwa pamięci masowej do celów analitycznych, zoptymalizowana pod kątem współdziałania ze środowiskiem Apache Spark.

Przechowywanie danych do trenowania modeli AI

Przyspieszenie procedur uczenia głębokiego i maszynowego, które są potrzebne, by z powodzeniem wykorzystywać sztuczną inteligencję do celów biznesowych. Kompilowanie i trenowanie modeli opartych na sztucznej inteligencji (AI) oraz przygotowywanie i analizowanie danych w jednym zintegrowanym środowisku.

Tworzenie i analizowanie potoków IoT

Przechowywanie ogromnych ilości danych IoT w sposób ekonomiczny, zapewniający narzędziom analitycznym bezpośredni dostęp do informacji. Generowanie danych gotowych do analizy dzięki ich łatwemu przygotowywaniu i zarządzaniu nimi.

Osiągnięcia klientów: Szpital Uniwersytecki Skåne

Dzięki IBM Cloud Object Storage Szpital Uniwersytecki Skåne może gromadzić — i przechowywać — tyle informacji medycznych, ile tylko potrzebuje, ponieważ korzysta z rozwiązania niezawodnego, ekonomicznego, dostępnego na całym świecie i, co najważniejsze, dysponującego niemal nieograniczoną ilością wolnego miejsca.

Najważniejsze cechy

Łatwe przenoszenie danych z klastrów HDFS do IBM Cloud Object Storage

Korzystając z produktu IBM Big Replicate, możesz zwolnić miejsce w kosztownych klastrach Hadoop. Wszystko dzięki sprawnemu przenoszeniu danych między klastrami Hadoop a rozwiązaniem IBM Cloud Object Storage, dającemu możliwość ciągłej replikacji i zapewniającemu spójność danych. Duże ilości danych można przenosić ze środowiska Hadoop do IBM Cloud Object Storage za pomocą naszego narzędzia Open Source IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp).

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

IBM Cloud SQL Query to w pełni zarządzana usługa, która pozwala twórcom oprogramowania na analizowanie i przekształcanie za pomocą instrukcji SQL zgodnych ze standardem ANSI danych przechowywanych w różnych plikach i różnych formatach. Usługa ta pozwala na odpytywanie plików CSV, Parquet, JSON i ORC, przechowywanych na platformie IBM Cloud Object Storage, bez wcześniejszego przenoszenia lub przekształcania danych. Usługa IBM Cloud SQL Query korzysta z Apache Spark, czyli szybkiego, rozszerzalnego i operującego na pamięci wewnętrznej mechanizmu przetwarzania danych typu Open Source, który został zoptymalizowany, by oferować minimalne opóźnienia i umożliwiać przeprowadzanie analiz ad hoc.

Przeprowadzanie analiz Apache Spark

IBM Cloud Object Storage oferuje zoptymalizowaną łączność z usługami Apache Spark, dzięki czemu może przechowywać dane z wielu źródeł i szybko uzyskiwać z nich wartościowe informacje. Połączenie IBM Cloud Object Storage z narzędziami analitycznymi Spark pozwala na całkowite odseparowanie warstwy obliczeniowej od pamięci, więc użytkownik może przechowywać dane w warstwie obiektowej pamięci masowej, a z klastrów węzłów obliczeniowych korzystać tak, jak chce i wtedy, gdy ich potrzebuje. W tym modelu zasoby obliczeniowe i pamięć masową skaluje się (i kupuje) oddzielnie, dzięki czemu potencjał obliczeniowy można zredukować do zera, jeśli żadne zadanie nie jest wykonywane. Wyniki analiz są przechowywane w IBM Cloud Object Storage, a dane można zaimportować do usługi ponownie, gdy w przyszłości pojawi się potrzeba ich przeanalizowania.

Przechowywanie danych na potrzeby procedur uczenia głębokiego i maszynowego na platformie Watson

IBM Watson Studio to platforma chmury hybrydowej bazująca na najlepszych rozwiązaniach IBM i narzędziach Open Source do analizowania danych i kompilowania oraz wdrażania za ich pomocą modeli AI. Rozwiązania IBM Cloud Object Storage i IBM Watson Studio on IBM Cloud są ze sobą zintegrowane. Wraz z utworzeniem na platformie IBM Watson Studio projektu bazującego na uczeniu maszynowym automatycznie generowana jest instancja rozwiązania IBM Cloud Object Storage, co przyspiesza przetwarzanie danych potrzebnych do trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego i głębokiego.

Inteligentne badanie danych i sprawowanie nad nimi nadzoru

Nad danymi, które są przechowywane w IBM Cloud Object Storage, można sprawować nadzór za pomocą rozwiązania IBM Watson Knowledge Catalog. Służą do tego programy profilujące, które dzielą i zabezpieczają dane, pozwalając na objęcie danych skuteczniejszą kontrolą. Dzięki implementacji katalogu metadanych IBM Watson Knowledge Catalog uzyskuje podstawowe informacje o danych i wie, jakie strategie mogą się do nich odnosić. Następnie może zastosować te zasady. Usługa IBM Watson Knowledge Catalog oferuje funkcję inteligentnego badania danych i jest zintegrowana z platformą IBM Watson Studio, co pozwala na szybkie przeprowadzenie w całej firmie zmian, dzięki którym informacje będą nie tylko zdobywane, ale i wykorzystywane.

Łatwe tworzenie i analizowanie potoków danych IoT

Obiektowa pamięć masowa świetnie nadaje się do przechowywania ogromnych ilości danych IoT — sprawia, że jest to ekonomiczne i zapewnia rozwiązaniom analitycznym bezpośredni dostęp do danych. IBM Cloud oferuje usługi oparte na platformach Apache Kafka i Apache Spark, w tym (odpowiednio) usługę IBM Events Streams i rozwiązanie Spark w formie usługi. Przygotowanie i obsługiwanie potoków danych prowadzących z IBM Event Streams do obiektowej pamięci masowej jest proste i pozwala na generowanie danych gotowych do analiz, które można przeprowadzać bezpośrednio przy użyciu platformy IBM Watson, korzystając przy tym z rozwiązania Spark w formie usługi. Oprócz tego dane z urządzeń IoT można gromadzić za pomocą produktu IBM Watson IoT Platform, by następnie przesyłać je do usługi IBM Event Streams.

Przykładowe wdrożenia

Ekonomiczność, bezpieczeństwo i stały dostęp do danych

Łatwe gromadzenie i importowanie danych

IBM oferuje różne sposoby wprowadzania danych do usługi IBM Cloud Object Storage, w tym rodzimie zintegrowaną technologię szybkiego przesyłania danych Aspera®, która pozwala na błyskawiczne przekształcanie danych w sieci. Ponadto usługi takie jak IBM Event Streams ułatwiają importowanie danych w czasie rzeczywistym. IBM Big Replicate pozwala na sprawne przenoszenie danych z klastrów danych Hadoop do IBM Cloud Object Storage i ich ciągłą replikację, a duże ilości danych można przenosić ze środowiska Hadoop do IBM Cloud Object Storage za pomocą narzędzia Open Source IBM Cloud Object Storage Distributed Copy (DistCp).

Ekonomiczność i elastyczność

Z pomocą IBM Cloud Object Storage organizacja może utworzyć scentralizowane repozytorium danych oparte na ekonomicznej i skalowalnej pamięci masowej, która pozwala gromadzić i przechowywać niemal nieograniczone ilości danych — bez względu na ich rodzaj i źródło. Dane są przechowywane w natywnym formacie, a użytkownik nie musi ich wcześniej w żaden sposób przekształcać.

Stała dostępność

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage zostało opracowane, by analitycy danych, analitycy biznesowi i twórcy aplikacji w Twojej organizacji mogli łatwo korzystać z danych przechowywanych w systemie o niezrównanej dostępności. Nasz produkt oferuje odporność na poziomie 99,999999999%*, a jego dostępność zapewnia opatentowana technologia, która szyfruje dane i dystrybuuje je do różnych urządzeń w licznych centrach przetwarzania danych IBM.

*Na podstawie wewnętrznej analizy danych klienta przeprowadzonej przez IBM. Wyniki uzyskiwane przez klientów mogą być inne.

Wysoka ochrona

IBM Cloud Object Storage zabezpiecza dane, wykorzystując automatyczne szyfrowanie po stronie serwera, a ponadto umożliwia szyfrowanie kluczami zarządzanymi przez system IBM Key Protect lub kluczami zarządzanymi przez użytkownika. Integracja z rozwiązaniem IBM Identity and Access Management zapewnia szczegółową kontrolę dostępu aż do poziomu zasobnika danych i uwzględnia przy tym uprawnienia użytkownika.