Przegląd

Zdobywanie wiedzy biznesowej

IBM Cloud Object Storage umożliwia organizacjom zbudowanie scentralizowanego repozytorium danych dla niemal nieograniczonej ilości danych. Dane pozostają w swoim rodzimym formacie i nie muszą być przenoszone do pamięci masowej IBM Cloud Object Storage ani poza nią; jezioro danych oparte na chmurze IBM Cloud Object Storage to raczej trwała składnica danych na potrzeby analiz.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Migracja danych

Migracja danych

Zwalnianie miejsca w kosztownych klastrach Hadoop dzięki sprawnemu przenoszeniu danych ze środowiska Hadoop do IBM Cloud Object Storage.

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

Wykorzystanie aktywnego obszaru roboczego do różnorodnych analiz wielkich zbiorów danych, w tym do odpytywania danych w miejscu przechowywania, co umożliwia bezpośrednią analizę danych w spoczynku.

Korzystanie z analiz Apache Spark

Korzystanie z analiz Apache Spark

Niedroga, skalowalna i trwała warstwa pamięci masowej na potrzeby analiz ze zoptymalizowanym łączem do środowiska Apache Spark.

Przechowywanie modeli szkoleniowych

Przechowywanie modeli szkoleniowych

Przyspieszenie procedur uczenia głębokiego i maszynowego, które są potrzebne, by z powodzeniem wykorzystywać sztuczną inteligencję do celów biznesowych. Kompilowanie i trenowanie modeli opartych na sztucznej inteligencji (AI) oraz przygotowywanie i analizowanie danych w jednym zintegrowanym środowisku.

Budowa i analiza potoku danych

Budowa i analiza potoku danych

Przechowywanie ogromnych ilości danych IoT w sposób ekonomiczny, zapewniający narzędziom analitycznym bezpośredni dostęp do informacji. Generowanie danych gotowych do analizy dzięki ich łatwemu przygotowywaniu i zarządzaniu nimi.

Cechy i funkcje

Najważniejsze możliwości i przypadki użycia

Łatwe przenoszenie danych z klastrów HDFS

Zwalnianie miejsca na klastrach Hadoop przy użyciu IBM Big Replicate w celu efektywnego przenoszenia danych z klastrów danych Hadoop do IBM Cloud Object Storage, tak by zapewniać ciągłą replikację przy zachowaniu spójności danych.

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

IBM Cloud SQL Query to w pełni zarządzana usługa, która umożliwia programistom analizowanie i przekształcanie danych przechowywanych w wielu plikach w różnych formatach przy użyciu instrukcji SQL ANSI.

Przeprowadzanie analiz Apache Spark

IBM Cloud Object Storage oferuje zoptymalizowaną łączność z usługami Apache Spark, pozwalając na przechowywanie danych z wielu źródeł. Rozdzielenie warstw umożliwia przechowywanie danych w warstwie obiektowej pamięci masowej i uruchamianie klastrów.

Przechowywanie danych na potrzeby procesów uczenia maszynowego

IBM Watson® Studio to platforma chmury hybrydowej, która bazuje na rozwiązaniach Open Source i narzędziach IBM. Umożliwia analizowanie danych oraz wykorzystywanie ich do tworzenia i wdrażania modeli sztucznej inteligencji.

Inteligentne wykrywanie danych

Po umieszczeniu danych w chmurze IBM Cloud Object Storage można nimi zarządzać za pomocą usługi IBM Watson Knowledge Catalog, która korzysta z profilerów danych segmentujących i chroniących dane w celu lepszego zarządzania nimi.

Łatwe tworzenie i analizowanie potoków danych IoT

IBM Cloud® udostępnia usługi oparte na platformach Apache Kafka i Apache Spark, w tym IBM Events Streams i Spark w modelu usługowym. Istnieje możliwość konfigurowania i zarządzania potokami danych między IBM Event Streams a obiektową pamięcią masową.

Łatwe gromadzenie i importowanie danych

IBM oferuje wiele sposobów przesyłania danych do platformy IBM Cloud Object Storage, w tym również natywnie zintegrowane funkcje szybkiego transferu danych Aspera®, które umożliwiają szybki transfer danych w sieci.

Ekonomiczność i elastyczność

Organizacje mogą budować scentralizowane repozytoria danych, wykorzystując ekonomiczną i skalowalną pamięć masową w celu gromadzenia i przechowywania praktycznie nieograniczonej ilości danych dowolnego typu i z dowolnego źródła.

Stała dostępność

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu 99,999999999% trwałości w oparciu o wewnętrzne dane IBM. Opatentowana technologia pomaga szyfrować dane i rozdzielać je na wiele urządzeń w centrach przetwarzania danych IBM.

Skuteczna ochrona

Zabezpieczanie danych za pomocą automatycznego szyfrowania po stronie serwera i pobieranie opcji szyfrowania przy użyciu kluczy zarządzanych przez system zarządzania kluczami IBM Key Protect lub szyfrowanie przy użyciu kluczy zarządzanych przez użytkownika.