Czym jest IBM MQ on Cloud?

IBM MQ on Cloud to jedna z czerech opcji wdrożenia oprogramowania IBM MQ. Działa w chmurze i pełni funkcję centrum wysyłania komunikatów między aplikacjami na różnych platformach i łączenia danych w dowolnej lokalizacji i bez względu na format. Rozwiązaniem IBM MQ on Cloud zarządzamy w chmurze za Ciebie, więc pozbywasz się wszystkich obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury.

Podczas gdy konkurencyjne produkty do zarządzania komunikatami mogą wysyłać zduplikowane komunikaty lub nie dostarczać ich wcale, oprogramowanie IBM MQ — we wszystkich modelach wdrożenia — jest jedynym rozwiązaniem, które zapewnia jednorazowość wysyłania komunikatów. Dzięki mechanizmom szczegółowego uwierzytelniania i szyfrowania na całej trasie jest to rozwiązanie niezwykle bezpieczne, a wysoka dostępność i funkcja odtwarzania po awarii decydują o jego odporności.

→ Poznaj najważniejsze informacje o IBM MQ

IBM MQ on Cloud to coś więcej niż tylko gotowość, chęci i możliwości

Rozwiązanie zarządzane za Ciebie

Systemów, które używają IBM MQ, nie musisz już aktualizować, monitorować, rozszerzać ani naprawiać. IBM robi to za Ciebie, dzięki czemu infrastruktura jest bezpieczniejsza, a Ty możesz się skupić na tworzeniu innowacyjnych aplikacji biznesowych.

Migracja w kilka minut

IBM w kilka minut przeniesie również menedżery kolejek komunikatów do najnowszej wersji strumienia ciągłego dostarczania IBM MQ, by do ich utworzenia, wykorzystania i rozszerzenia wystarczało jedno Twoje kliknięcie.

Opłata naliczana za obciążenie

Płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie. Zasoby obliczeniowe możesz zakupić od razu i rozszerzyć je w razie sezonowego wzrostu zapotrzebowania lub bez trudu skalować je w odpowiedzi na godzinowe zmiany obciążenia.

Gotowość na środowisko wielochmurowe

Korzystanie z wielu chmur, platform i orkiestracji wiąże się zwykle z używaniem wielu interfejsów API. Jeśli jednak do komunikacji między wieloma chmurami używasz rozwiązania IBM MQ, potrzebujesz tylko jednego, standardowego interfejsu API.

Dwa sposoby korzystania z produktu IBM MQ on Cloud

Musisz udostępniać informacje lokalne w chmurze

Twoje przedsiębiorstwo wykorzystuje działającą w chmurze aplikację mobilną do usprawniania przebiegu transakcji handlu elektronicznego. IBM MQ on Cloud łączy lokalny system zarządzania magazynem z aplikacją konsumencką, zapewniając użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o dostępnych produktach.

Za pomocą IBM MQ on Cloud możesz udostępniać dane lokalne w chmurze tak, jak na pokazanym schemacie, gdzie chmura i aplikacja MQ w chmurze łączą się z lokalną aplikacją MQ i systemem zarządzania magazynem.

Musisz łączyć aplikacje utrzymywane w różnych lokalizacjach

Najważniejsze systemy informatyczne Twojej firmy znajdują się w San Francisco, ale obsługą paczek zajmuje się magazyn w Londynie.
Program IBM MQ on Cloud w niezawodny sposób przesyła komunikaty między tymi lokalizacjami. Biuro w Londynie może zaszyfrować wysyłane dane o każdej paczce, która musi być śledzona, a biuro w San Francisco może otrzymać i przetworzyć te informacje w bezpieczniejszy sposób. Pracownicy obu biur mogą mieć pewność, że informacje nie zostaną utracone.

Za pomocą IBM MQ on Cloud możesz utrzymywać aplikacje na serwerach w różnych lokalizacjach tak, jak na pokazanym schemacie, gdzie londyński ośrodek przetwarzania i aplikacja MQ w jednej chmurze łączą się z drugą chmurą obsługującą inną aplikację MQ i najważniejsze systemy IT w San Francisco.

IBM MQ on Cloud działa w Twojej ulubionej chmurze

Ikona przedstawiająca wdrożenie rozwiązania IBM MQ na platformie IBM Cloud Private

IBM MQ w chmurze IBM Cloud Private

Zaimplementuj IBM MQ on IBM Cloud™ Private za własnym firewallem.

Ikona przedstawiająca wdrożenie rozwiązania IBM MQ na platformie IBM Cloud Private

IBM MQ w chmurze Twojego przedsiębiorstwa

Skorzystaj z posiadanej już licencji na produkt IBM MQ, by rozpocząć pracę w dowolnej z kwalifikujących się chmur publicznych.

Ikona symbolizująca rozwiązanie IBM MQ on Cloud w formie usługi zarządzanej na platformie IBM Cloud lub AWS

IBM MQ on Cloud jako usługa zarządzana

Skorzystaj z zarządzanej usługi IBM MQ na platformie IBM Cloud lub Amazon Web Services (AWS).

Zacznij już teraz i zapłać później

Z IBM MQ on Cloud możesz korzystać bezpłatnie. Później zdecydujesz, czy potrzebujesz płatnej wersji.