Jak działa produkt IBM Cloud Event Management?

Za pomocą produktu IBM Cloud Event Management można kontrolować i zautomatyzować sposób:

identyfikowania i priorytetyzacji incydentów operacyjnych,

powiadamiania właściwych osób we właściwym czasie,

przeprowadzania i automatyzowania zadań związanych z rozwiązywaniem problemów.

Pomoc operatorom pierwszej linii w natychmiastowym odtwarzaniu usług

Ta jedna usługa wystarczy, aby szybko i skutecznie uporządkować 75% informacji o zdarzeniach i zhierarchizować, ocenić, przydzielić, a następnie wyeliminować incydenty.

Pozwala operatorom pierwszej linii na szybsze reagowanie na zdarzenia i rozwiązywanie problemów.

Incident ticket screenshot
Incident report Comment screenshot

Obsługa ciągłego uruchamiania nowych aplikacji w środowisku produkcyjnym

Dzięki temu rozwiązaniu zespoły odpowiedzialne za eksploatację i tworzenie aplikacji mogą przygotować się do incydentów operacyjnych.

Automatyczne kierowanie incydentów pozwala na lepszą współpracę zespołów odpowiedzialnych za tworzenie i eksploatację oprogramowania i wspólne rozwiązywanie złożonych problemów.

Pomoc liderom zespołów eksploatacyjnych w zwiększaniu efektywności

Rozwiązanie pozwala na obserwowanie działań operacyjnych i dzielenie się specjalistyczną wiedzą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Dzięki automatyzacji i wsparciu opartym na wiedzy i informacjach o zaobserwowanych zachowaniach incydenty są rozwiązywane bez interweniowania.

Incident response time screenshot

Możesz w szybki i łatwy sposób zintegrować dane o zdarzeniach pochodzące z dowolnego narzędzia do monitorowania, testowania lub wdrażania

E-book: Eksploatacja IT dla opornych — co dokładnie znaczy „Ops” w DevOps

W tym e-booku przedstawiono sprawdzone porady dotyczące trendów i procesów technologicznych, które wpływają na eksploatację zasobów IT, w szczególności tych związanych z tworzeniem i eksploatacją oprogramowania. Dowiesz się z niego, jak przełożyć analizy działania na oczekiwane zachowania aplikacji i infrastruktury, by osiągnąć odpowiednie wyniki biznesowe.

Korzyści

Szybkie identyfikowanie problemów

Automatycznie importuj informacje o tysiącach zdarzeń z różnych źródeł i konsoliduj je w spriorytetyzowane incydenty, które pomagają identyfikować przyczyny problemów z aplikacjami.

Ograniczenie chaosu informacyjnego

Nie trać czasu na fałszywe lub zduplikowane alarmy i szybko diagnozuj incydenty, nadawaj im priorytety i rozwiązuj je, przypisując odpowiednie zdarzenia do właściwych osób. Skróć średni czas rozwiązywania usterek w aplikacjach, by umożliwić operatorom pierwszej linii skupienie się na tych zdarzeniach, które tego potrzebują.

Analiza i poprawa działania

Umożliw liderom operacyjnym zwiększanie efektywności, obserwowanie zachowań i gromadzenie wiedzy, by mogli wykorzystać pozyskane tak spostrzeżenia do opracowania wytycznych eksploatacyjnych i zautomatyzowania procesów, dzięki czemu rozwiązywanie problemów będzie przebiegać sprawniej.

Wzrost kontroli i zdolności reagowania

Zacznij korzystać z tej gotowej do natychmiastowego użycia pojedynczej platformy, która wspiera zespoły na każdym etapie zapewniania gotowości/zdolności operacyjnej i pozwala na szybkie konfigurowanie i aktualizowanie zintegrowanego rozwiązania do obsługi zdarzeń, elementów Runbook i alertów.

Cechy i funkcje IBM Cloud Event Management

Gotowe do użycia, wstępnie skonfigurowane funkcje

Sprawdzona, znakomita skalowalność i większa zdolność do podniesienia sprawności od razu po integracji.

Pojedyncze rozwiązanie

Jedno kompleksowe rozwiązanie, które pozwala w kilka minut zaimportować i skorelować informacje o incydentach, poinformować o nich właściwych użytkowników i rozwiązać problem.

Automatyzacja elementów Runbook

Funkcje oceny i komentowania pozwalają na tworzenie i wykonywanie zadań z asystą oraz na zarządzanie nimi, a także na zautomatyzowanie działania i usprawnienie współpracy w zespole.

Zintegrowane powiadomienia

Przesyłanie powiadomień do właściwych osób we właściwym czasie pozwala ograniczyć szum informacyjny, który generują niepotrzebne lub zduplikowane alerty.

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć pracę z rozwiązaniem IBM Cloud Event Management

Zarejestruj się i w kilka minut zacznij importować i korelować informacje o zdarzeniach oraz rozwiązywać problemy.