Jak działa usługa Continuous Delivery?

Rozwiązanie to w szybki sposób udostępnia zintegrowany zestaw narzędzi, wykorzystując do tego konfigurowalne szablony z możliwością współużytkowania wraz z rozwiązaniami IBM i firm trzecich oraz produktami Open Source. Automatyzuje kompilacje i testy, kontrolując przy tym jakość przeprowadzanych analiz danych.

Cechy i funkcje usługi Continuous Delivery

Zintegrowany zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Zestawy narzędzi to zintegrowane pakiety rozwiązań do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz do zarządzania nimi. Użytkownik może tworzyć zestawy narzędzi obejmujące usługi IBM, narzędzia Open Source i narzędzia innych firmy, dzięki którym proces wdrażania i eksploatacji będzie powtarzalny i łatwiejszy w zarządzaniu.

Potok zautomatyzowanego dostarczania

Kompilowanie, testowanie i wdrażanie w powtarzalny sposób i z minimalną liczbą interwencji człowieka. Możliwość wprowadzenia do produkcji w dowolnym momencie.

Edytowanie kodu z każdego miejsca na świecie

Możliwość wyboru zintegrowanego środowiska WWW opartego na projekcie Eclipse Orion. Rozwiązanie pozwala na tworzenie, edytowanie, uruchamianie, debugowanie i kontrolowanie kodu źródłowego oraz bezproblemowe przechodzenie od edycji kodu przez wdrożenie do produkcji.

Repozytoria Git i śledzenie problemów

Zarządzanie kodem źródłowym i monitorowanie pracy przy użyciu repozytoriów Git i systemu śledzenia problemów, które są utrzymywane przez IBM i bazują na platformie GitLab Community Edition.

Zalety usługi Continuous Delivery

Szybka droga od kodu do produkcji

Zyskaj dostęp do wszystkiego, co potrzebne, by stworzyć dowolną aplikację. Możesz pracować samodzielnie lub wykorzystać narzędzia do pracy grupowej i działać razem z zespołem. W kilka minut przejdziesz od napisania kodu źródłowego do uruchomienia aplikacji.

Szybsze dostarczanie aplikacji

Zyskaj innowacyjność startupu i możliwość działania na skalę korporacji. Możesz zorganizować projekt Open Source, hekaton lub zespół skunkworks. Zaplanuj wszystko, nawet comiesięczne spotkania.

Niezawodne wdrożenie

Wdrażaj projekt automatycznie za każdym razem, gdy członek zespołu przekazuje kod do repozytorium. Uprość wdrażanie przekazywanych plików i skonfiguruj bardziej zaawansowane opcje kompilacji.

IBM wskazano liderem w zestawieniu Forrester Wave Quadrant™ dotyczącym rozwiązań w zakresie ciągłego dostarczania i automatyzacji wydawania

Jak klienci używają tego rozwiązania

Wdrażaj bezpieczne aplikacje WWW w wielu regionach

W tym kursie dowiesz się, jak wygląda proces tworzenia, zabezpieczania i wdrażania aplikacji WWW w wielu regionach z zastosowaniem modelu dostarczania ciągłego. Spośród wielu aplikacji uruchamiających dostępnych na platformie IBM Cloud w tym kursie użyta zostanie aplikacja Node.js.

Pierwsze kroki

Zabezpiecz architekturę aplikacji WWW w wielu regionach

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Kurs krok po kroku wyjaśnia, jak skonfigurować proces ciągłej integracji i dostarczania danych na potrzeby działających w kontenerach aplikacji uruchomionych w usłudze IBM Cloud Kubernetes Service. Dowiesz się z niego, jak skonfigurować kontrolę źródła, a następnie zbudować, przetestować i zaimplementować kod na różnych etapach wdrożenia. Następnie przeprowadzisz integrację z innymi usługami, takimi jak powiadomienia aplikacji Slack.

Poznaj tajniki techniczne

Graficzne przedstawienie tego, w jaki sposób rozwiązania IBM Continuous Delivery może pomóc skonfigurować proces ciągłej integracji i dostarczania danych na potrzeby działających w kontenerach aplikacji.

Kilka minut wystarczy, by zacząć korzystać z usługi Continuous Delivery.

Już teraz możesz zbudować swój pierwszy zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz potok służący jego dostarczaniu.