Przegląd

Zarządzanie cyklem prac inżynierskich

Obecnie tworzenie produktów opartych na oprogramowaniu wymaga zintegrowanej strategii zarządzania cyklem życia produktów. Aby osiągać wyższą jakość, niwelować ryzyko i szybciej dostarczać produkty i usługi, zespoły muszą utrzymywać ze sobą stały kontakt, prowadzić ujednolicone działania i dysponować dostępem do pojedynczego źródła wiarygodnych danych. Zarządzanie cyklem prac inżynierskich (Engineering Lifecycle Management — ELM) pozwala zyskać holistyczne środowisko do zarządzania wymaganiami, modelowaniem, testowaniem, publikowaniem i raportowaniem oraz do optymalizowania przepływów zespołowych z myślą o doskonaleniu współpracy.

Zapoznaj się z przygotowanym przez IDC raportem analitycznym How to Fuel the Digital Engine Driving Product Development i dowiedz się więcej.

Rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management pomagają klientom spełniać wymagania formalne w całym przedsiębiorstwie
Play Icon

IBM Engineering Lifecycle Management pomaga klientom spełniać wymagania formalne w całym przedsiębiorstwie (02:26)

Korzyści

Zarządzanie złożonością produktu

Rozwiązanie ELM zwiększa funkcjonalność rozwiązania ALM. Ułatwia tworzenie złożonych systemów, usprawnia współpracę zespołów i współdziałanie ekosystemów dostawców/partnerów, a także upraszcza spełnianie wymogów formalno-prawnych stawianych coraz bardziej niezbędnym produktom, od których zależy poziom bezpieczeństwa.

Większa produktywność zespołu

Holistyczna strategia oparta na rozwiązaniu ELM pozwala dbać o stabilną komunikację między rozproszonymi zespołami, usprawniać współpracę w czasie rzeczywistym, automatyzować proste zadania, ograniczać konieczność powtórnego wykonywania zadań i skuteczniej śledzić produkty w całym cyklu ich życia.

Minimalizacja ryzyka, maksymalizacja korzyści

Integruj scenariusze z wymaganiami, podnoś jakość dzięki technologii AI, korzystaj z szablonów gwarantujących zgodność ze standardami branżowymi i zarządzaj jakością produktów — tak aby osiągać  przewagę nad konkurencją.

Rozwiązania w dziedzinie inżynierii systemów

Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami stanowi zasadniczy element i jedną z kluczowych strategii wchodzących w skład zarządzania cyklem życia produktu. Umożliwia kontrolowanie zakresu projektu, pomagając oszczędzać czas i pieniądze. Pozwala też pozyskiwać bardziej wartościowe spostrzeżenia na potrzeby tworzenia produktów, zapewnia możliwość śledzenia postępów i usprawnia współpracę.

Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE)

Wraz ze wzrostem złożoności produktu coraz pilniejsza staje się konieczność doskonalenia procesu projektowania systemów w oparciu o modele. Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering — MBSE) umożliwia rozproszonym zespołom wspólne analizowanie wymogów, optymalizowanie decyzji dotyczących projektowania i sprawdzanie poprawności działania funkcji. Ponadto zespoły mogą oceniać projekty i automatyzować dostarczanie rozwiązań.

Zarządzanie tworzeniem oprogramowania w modelu zwinnym

W przypadku rozproszonych, multidyscyplinarnych zespołów efektywna współpraca w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Odpowiednie zarządzanie przepływami pracy pozwala zyskać architekturę otwartą na współpracę, sprawnie działającą strategię tworzenia oprogramowania w modelu zwinnym, a także zautomatyzowane mechanizmy nadzoru.

Zarządzanie testami i kontrola jakości

Zarządzanie jakością stwarza możliwość osiągnięcia realnych korzyści, jednak podnoszenie jakości produktów wymaga zespołowych narzędzi WWW do planowania kompleksowych testów. Zintegrowane rozwiązania testowe pozwalają uzyskiwać natychmiastowe informacje zwrotne, maksymalizować efektywność i ograniczać koszty.

Narzędzia i oprogramowanie w dziedzinie inżynierii systemów

Optymalizacja procesów SDLC

Rozwiązania IBM do optymalizacji cyklu prac inżynierskich rozszerzają standardowe możliwości produktów do zarządzania cyklem życia aplikacji. Oferują udoskonalone funkcje służące do analizowania danych inżynieryjnych, zarządzania procesami, wdrażania sprawdzonych procedur, generowania niestandardowych raportów i kontrolowania adapterów do integracji udostępnianych przez inne firmy.

Kompleksowy pakiet narzędzi ELM Tools Suite (ELM Base)

Pakiet IBM ELM Tools Suite — Base łączy trzy kluczowe komponenty w dziedzinie inżynierii systemów i oprogramowania, które są niezbędne do zarządzania wymaganiami, testowaniem i przepływami pracy. Zawiera wszystko, czego potrzeba do stworzenia kompleksowego środowiska zarządzania pracami programistycznymi.

Rozszerzony pakiet narzędzi ELM Software Suite

Rozszerzony pakiet narzędzi IBM ELM Tools Suite oferuje rozbudowane środowisko zarządzania pracami programistycznymi dostępne za pośrednictwem pięciu kluczowych komponentów w dziedzinie inżynierii systemów i oprogramowania, niezbędnych do zarządzania wymaganiami, testowaniem, przepływami pracy, projektowaniem systemów i analizowaniem danych inżynieryjnych.

INCOSE o przyszłości inżynierii systemów

Systemy zarządzające systemami, zespoły złożone z zespołów. Jak jeszcze będzie wyglądała przyszłość? Członkowie Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów (International Council on Systems Engineering) postanowili to sprawdzić.

 

Mercedes przeprowadza cyfrową transformację prac inżynierskich

Wdrożenie zintegrowanego i zróżnicowanego zestawu narzędzi IBM do tworzenia złożonych, skomunikowanych ze sobą systemów pozwala zbudować stabilny fundament pod innowacje.

Następne kroki