IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) to czołowe rozwiązanie do zarządzania produktami i tworzenia oprogramowania.

Przegląd

Wyzwania opracowywania złożonych produktów

Obecnie zespoły opracowujące produkty i oprogramowanie mają za zadanie tworzenie wysokiej jakości ofert, które spełniają kluczowe dla bezpieczeństwa standardy zgodności i wymogi prawne oraz są konkurencyjne cenowo i szybko dostarczane.

Rozwiązaniem jest zastosowanie pragmatycznego podejścia do zarządzania pracami programistycznymi — od ustalania wymagań i modelowania po tworzenie, testowanie produktu i jego publikację. Zwiększenie efektywności wymaga kompleksowego wglądu w cykl życia produktu dla wszystkich interesariuszy.

IBM ELM pomaga spełniać wymagania formalne w całym przedsiębiorstwie

Obejrzyj: IBM ELM pomaga spełniać wymagania formalne w całym przedsiębiorstwie (02:26)

Korzyści

Zarządzanie złożonością produktu

Zastosowanie kompleksowego rozwiązania do zarządzania cyklem życia programowania ułatwia koordynowanie wielu strumieni prac, a także współpracę i komunikację między wszystkimi interesariuszami, w tym dostawcami.

Większa produktywność zespołu

Utrzymywanie rozproszonych zespołów w kontakcie, usprawnianie współpracy w czasie rzeczywistym, automatyzacja powtarzalnych zadań oraz zwiększanie możliwości śledzenia w całym cyklu życia prac programistycznych pomaga zwiększyć produktywność zespołu programistów.

Minimalizacja ryzyka, maksymalizacja korzyści

Korzystanie z widoczności zapewnianej dzięki kompleksowej strategii zwiększa transparentność i możliwości śledzenia od etapu definiowania wymagań po testowanie. Ciągłe testowanie, usprawnione zarządzanie zmianami i zmniejszanie liczby poprawek obniża ryzyko oraz zwiększa jakość.

Niższy koszt

Bardziej elastyczne podejście do zarządzania opracowywaniem produktów i oprogramowania zwiększa produktywność zespołów inżynierów, zmniejsza konieczność wprowadzania kosztownych zmian pod koniec cyklu i zwiększa ogólną jakość produktu.

Zgodność i dokumentacja

Stosowanie jednego źródła procesów i danych inżynieryjnych wraz z zapewnieniem możliwości śledzenia stanowi solidną podstawę sprawdzania zgodności i dokumentowania statusu prac programistycznych.

Sprawozdawczość i analizy

Możliwość generowania raportów w celu poznania źródła problemów, informowania o statusie projektu oraz definiowania obszarów, w których można usprawnić procesy, pomoże w redukcji kosztów, zwiększeniu jakości oraz zapewnieniu terminowego dostarczania produktów.

Rozwiązania w dziedzinie inżynierii systemów

Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami stanowi zasadniczy element i jedną z kluczowych strategii wchodzących w skład zarządzania cyklem życia produktu. Umożliwia kontrolowanie zakresu projektu, pomagając oszczędzać czas i pieniądze. Pozwala też pozyskiwać bardziej wartościowe spostrzeżenia na potrzeby tworzenia produktów, zapewnia możliwość śledzenia postępów i usprawnia współpracę.

Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE)

Wraz ze wzrostem złożoności produktu coraz pilniejsza staje się konieczność doskonalenia procesu projektowania systemów w oparciu o modele. Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering — MBSE) umożliwia rozproszonym zespołom wspólne analizowanie wymogów, optymalizowanie decyzji dotyczących projektowania i sprawdzanie poprawności działania funkcji. Ponadto zespoły mogą oceniać projekty i automatyzować dostarczanie rozwiązań.

Zarządzanie tworzeniem oprogramowania w modelu zwinnym

W przypadku rozproszonych, multidyscyplinarnych zespołów efektywna współpraca w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Odpowiednie rozwiązanie do zarządzania przepływami pracy oferuje otwartą architekturę na potrzeby współpracy, usprawniony elastyczny model opracowywania i automatyzację nadzoru.

Zarządzanie testami i kontrola jakości

Zarządzanie jakością stwarza możliwość osiągnięcia realnych korzyści, jednak podnoszenie jakości produktów wymaga zespołowych narzędzi WWW do planowania kompleksowych testów. Zintegrowane rozwiązania testowe pozwalają uzyskiwać natychmiastowe informacje zwrotne, maksymalizować efektywność i ograniczać koszty.

Narzędzia i oprogramowanie w dziedzinie inżynierii systemów

Optymalizacja procesów SDLC

Produkty z rodziny IBM Engineering Lifecycle Optimization rozszerzają standardowe możliwości zarządzania cyklem życia aplikacji o udoskonalone funkcje analizy danych inżynieryjnych, zarządzania procesami, tworzenia sprawdzonych procedur, generowania niestandardowych raportów i zarządzania adapterami integracji innych firm.

Zarządzanie cyklem prac inżynierskich

IBM Engineering Lifecycle Management to czołowa platforma do tworzenia oprogramowania i produktów, które obecnie są bardzo złożone. ELM rozszerza funkcjonalność standardowych narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji, zapewniając zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie oferujące pełną przejrzystość wszystkich danych inżynieryjnych i możliwość ich śledzenia.

Następne kroki