Przegląd

Dostarczanie wiarygodnych danych i demokratyzacja AI

Dane stanowią napęd cyfrowej transformacji i aż 66% przedsiębiorstw zwiększyło swoje przychody dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji¹. Wiele firm wciąż jednak zmaga się z przyjęciem modeli AI w swoich organizacjach w odpowiedniej skali. Złożoność danych ogranicza sprawność ich przetwarzania², a rozproszone, odrębne źródła i niespójne zbiory danych utrudniają implementację AI.

Uprość i zautomatyzuj sposób zbierania, organizowania i analizowania danych z pomocą zunifikowanej platformy danych i AI —IBM Cloud Pak® for Data. Korzystaj z intuicyjnych, wstępnie zintegrowanych narzędzi do zarządzania danymi, oprogramowania do zapewniania jakości danych oraz mechanizmów uczenia maszynowego. Zapewnij zespołom samoobsługowy dostęp do danych z odpowiednim poziomem prywatności i bezpieczeństwa, pozwalającym zarządzać danymi i modelami AI. Uruchamiaj obciążenia w dowolnej chmurze, płacąc tylko za zużywane i wymagane zasoby na bezpiecznej platformie do zarządzania kontenerami.

Najlepsze możliwości w swojej klasie

Czołowe w branży oprogramowanie IBM

Wykorzystaj szerokie możliwości oprogramowania IBM, uznanego za lidera branży w 19 z 36 raportów analitycznych dotyczących rynku danych i AI — takiego wyniku nie osiągnął żaden inny dostawca.

Rozwiązanie klasy korporacyjnej oparte na technologii Open Source

Używaj popularnych, gotowych do wykorzystania w przedsiębiorstwie rozwiązań Open Source, narzędzi programistycznych i języków programowania.

Innowacje Partnerów Handlowych IBM

Dostosuj rozwiązania do własnych potrzeb dzięki ponad 50 usługom danych i AI dostępnym w rozległym ekosystemie platformy.

Realizuj newralgiczne potrzeby biznesowe

Unifikacja danych

Osoba skacząca z jednej krawędzi na drugą

Unifikacja danych

Ujednolicaj rozproszone dane i zmniejsz złożoność danych w chmurze hybrydowej, zapewniając bezpieczny dostęp do danych u źródła, bez konieczności ich przenoszenia.

Zarządzanie danymi i AI

Osoba w okularach patrząca na komputer

Zarządzanie danymi i AI

Zapewnij zgodność z wymogami dotyczącymi danych i zbuduj zaufanie do sztucznej inteligencji dzięki wbudowanym narzędziom nadzoru, zarządzaniu ryzykiem modelu, zrozumiałym modelom AI oraz czystym i kompletnym danym.

Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji

Osoba patrząca na wykresy na monitorze komputera

Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji

Zapewnij samoobsługowy dostęp do danych i wspieraj współpracę. Zautomatyzuj cykl życia AI za pośrednictwem metodologii ModelOps, umożliwiając użytkownikom o różnych umiejętnościach szybsze tworzenie innowacji z pomocą AI.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Osoba pracująca w oszklonej serwerowni

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Zarządzaj zgodnością, śledząc pochodzenie danych z pomocą mechanizmów kontrolnych, usługi globalnego zarządzania strategiami i przepływów pracy, które umożliwiają współpracę między zespołami ds. nadzoru nad danymi i personelem zajmującym się ochroną danych.

Wydajniejsze wsparcie klienta

Zbliżenie ekranu urządzenia mobilnego wyświetlającego czat z bankiem

Wydajniejsze wsparcie klienta

Upraszczaj i doskonal doświadczenia klientów na dużą skalę dzięki usłudze asystenta wspieranego sztuczną inteligencją, który na podstawie rozmów z klientami nieustannie „uczy się”, jak szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Co mówią klienci i analitycy?

[IBM] Cloud Pak for Data jako pojedyncza platforma zapewnia nam wyjątkowy wgląd w krajobraz danych w całym przedsiębiorstwie, pomaga wyznaczać kierunki działania i wykracza daleko poza ofertę konkurencji w branży”.
— Dlaczego Cloud Pak for Data jest idealnym rozwiązaniem dla naszych klientów? — Tech Mahindra

W tych niepewnych czasach możemy pomagać naszym klientom dzięki opartym na AI wynikom analiz na temat zdrowia i gospodarki dostępnym z poziomu panelu kontrolnego z danymi na temat pandemii COVID-19, gotowości i powrotu na stanowiska pracy”.
— Michael Murray, prezes, Wunderman Thompson Data

„IBM Cloud Pak for Data zapewnia platformę z cennymi spostrzeżeniami na temat danych. Łączy zarządzanie danymi, analizy oraz rozwój funkcji sztucznej inteligencji, pomagając firmom w czerpaniu większych korzyści”.
— New Technology: The Projected Total Economic Impact™ Of IBM Cloud Pak For Data

Poznaj platformę

Zwróć się do eksperta

Zaplanuj bezpłatną, indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracowali z tysiącami klientów, budując skuteczne strategie w dziedzinie danych, analityki i sztucznej inteligencji.