En smartare planet

Reflektioner från Smarter Cities i Berlin

År 2050 kommer 70% av jordens befolkning att bo i städer, något som kräver stora förbättringar av städernas funktioner. På Smarter Cities-konferensen i Berlin diskuterades områden som trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Läs mer

Smartare städer behövs när 70% vill bo där

När fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur städerna är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. En smart stad tar tillvara och använder begränsade resurser som t.ex. vatten, el och pengar effektivt samtidigt som den ger en god service till dem som bor där.

Läs mer

Det var inte bättre förr!

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan.

Läs mer

Smartare välfärd – IT i Almedalen

IT är något som berör oss alla. Alla de framgångar som vi som privatpersoner och företag har dragit nytta av via IT, kan också offentlig sektor utnyttja.

Läs mer

Smartare sjukvård bygger ett friskare Sverige

Stefan Ohlsson, som jobbar med hälso- och sjukvårdsområdet på IBM, ger sin syn hur en smartare sjukvård kan ge vård av högre kvalitet och samtidigt korta vårdköerna.

Läs mer

Välkommen till bloggen för en smartare planet

Här kommer flera av IBM:s experter att skriva om och diskutera hur vi med hjälp av IT och teknik kan bidra till förbättringar inom områden som klimathot, bristande tillgång på rent vatten, trafikinfarkter i många huvudstäder, sjukvård som inte räcker till för alla, och hur människor ska få tillgång till bra utbildning.

Läs mer