Digitalisering

5G og Edge Computing – Hva skal vi med det?

Share this post:

De aller fleste har i en eller annen sammenheng hørt uttrykkene 5G eller Edge Computing. Ifølge teknologiekspertene definerer de fremtiden i IT-bransjen og vil være en driver for nye forretningsmodeller og muligheter. Men hva er egentlig disse begrepene? Og hva skal vi med dem?

5G

I korte trekk er 5G den nyeste utviklingen innen trådløs og mobil kommunikasjon og står for femte generasjons nettverk. Denne teknologien har lavere latenstid, høyere båndbredde og bedret personvern og sikkerhetsfunksjoner enn forgjengeren 4G. I tillegg har den mulighet til å koble til langt flere enheter. For sluttbrukeren innebærer dette bedre dekning og opptil 10 ganger raskere nettverk. Dette kan være svært verdifullt i tilfeller hvor netthastighet er helt avgjørende, som for eksempel fjernkirurgi, hvor leger ved hjelp av roboter kan operere et menneske i et annet kontinent, eller selvkjørende biler. Vi ser også teknologien benyttes allerede i dag gjennom for eksempel smartklokker med eSIM, hvor du kan ringe eller strømme musikk selv om mobilen ligger hjemme.

 1. mars åpnet Telenor 5G-nettet, som første operatør i Norge, og i løpet av 2021 regner man med at teknologien er tilgjengelig i alle store byer i Norden. Innen 2023 vil tilnærmet alle land i verden ha nasjonal dekning.

Edge Computing

Edge Computing, direkte oversatt «databehandling på kanten», er en form for databehandling som gjør det mulig å prosessere og analysere data som kommer fra IoT-enheter (fysiske gjenstander som er sammenkoblet gjennom internett) nærmere den faktiske kilden. Istedenfor at rådataen sendes direkte fra enheten til skytjenesten, renses, aggregeres og analyseres dataen av IoT-enheten selv, som deretter sender innsikten videre til skyen. Dette bidrar til å redusere båndbreddekostnader og trafikken på nettverket, samtidig som responstiden øker.

Innen 2o22 vil 50 prosent av all data bli prosessert gjennom Edge Computing, sammenlignet med 10 prosent i dag. Lær mer om Edge Computing her.

Hva skal vi med det?

Kombinasjonen av 5G-nettverk og Edge Computing gjør det både mulig å utvikle nye teknologiske løsninger som tidligere var for kostbare eller vanskelig å etablere, og forbedre eksisterende teknologier. Under er noen eksempler på hva disse teknologiene kan bidra til:

 • Knirkefrie videokonferanser av høy kvalitet og strømming uten forsinkelser.
 • Høy grad av brukermobilitet, for eksempel raskt internett på fly og høyhastighetstog.
 • Innovasjoner innen IoT som kan bidra til helautomatiserte produksjonsprosesser (lights-out-manufacturing)
 • Bedret AR-teknologi
 • Ultrapålitelig kommunikasjon som kan brukes i for eksempel helsetjenesten (fjernkirurgi).
 • Styring av roboter i sanntid, autonome biler etc.

Avgjørende med en solid grunnmur

Etter hvert som flere enheter, maskiner, sensorer og utstyr kobles opp til internett, vil data bli tilgjengelig i større grad. For å imøtekomme denne flodbølgen av ny data er selskaper avhengig av å ha en solid digital plattform som kan prosessere informasjonen. Stadig flere går derfor nå over til mer moderne skyløsninger som kan håndtere den økende datamengden. Et eksempel på dette er en åpen hybrid multisky-løsning levert av IBM. IBM Edge Application Manager er basert på Red Hat OpenShift og sørger for solid datahåndtering uavhengig av om dataen kommer fra en offentlig, privat eller lokal skyløsning. Løsningen håndterer en full livssyklus for å kunne kjøre din forretnings- og analyselogikk på en sikker måte ute på kanten.

Hvis du lurer på om 5G, Egde Computing og moderne skyløsninger angår deg kan du stille deg noen enkle spørsmål:

 • Ønsker du å (a) drive innovasjon, (b) redusere operasjonelle kostnader, unødvendig vedlikehold og unngå problemer med produksjonskvalitet, og (c) sikre god datasikkerhet?
 • Trenger du å håndtere og sikre et stort antall fysiske enheter koblet opp til internett?
 • Ønsker du å automatisere produksjonsprosesser?
 • Tenker du på hvordan du best mulig kan utnytte data til å gi verdifull innsikt?

Ønsker du å vite mer om 5G, Edge Computing eller IBMs skyløsninger kan du kontakte meg på: loek.vredenberg@no.ibm.com

Chief Technology Officer

More Digitalisering stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading