Innovasjon

Ubersjokket er gått over

Share this post:

Først publisert i Dagens Næringsliv 12. november 2018.

Smarte gründere og ny teknologi er ikke lenger direktørenes største frykt. Med nye ledermodeller og fornyet selvtillit utfordrer gigantene selv sine gamle forretningsmodeller for å bygge nye. I fokus står du.

I årevis har vi diskutert og debattert startups med disruptiv teknologi. Vi har latt oss imponere av deres vilje og tempo. Mange næringslivsledere har – med rette – blitt skremt av deres gjennomslagskraft. Politikk er blitt formet for å bidra til deres vekst.

Men nå må vi tenke nytt. Igjen.

Gigantene slår tilbake

Skal vi forstå fremtidens arbeidsmarked, må vi forstå hvordan dagens innovasjon foregår. Og mye tyder på at den viktigste innovasjonen ikke skjer hos gründerne, men hos gigantene. Det er ikke lenger gründere og startups som ødelegger gamle forretningsmodeller. I en undersøkelse som IBM tidligere i år gjorde blant 12 854 direktører i 112 land, viser at de store selskapene gjennom kontinuerlig og gjennomgripende innovasjon systematisk angriper egne markeder og bygger nye forretningsmodeller på grunnmuren av de gamle. Eller som styreleder Kazuo Hirai i Sony forklarte: «Forandring er ikke lenger noe vi takler, men noe vi sørger for skjer».

Tusenvis av direktører i 20 bransjer i over hundre land er bemerkelsesverdig enige: Start-ups er viktige, men taper terreng. Antall startups i USA er lavere enn på 40 år. Såkorn-finansiering går ned ettersom investorene heller satser på såkalte enhjørninger (unge selskaper med en markedsverdi på over en milliard dollar) som alt har signert forretningsavtaler. Samtidig viser de store selskapene med tydelighet at de har lært siden Harvard-professoren Clayton M. Christensen gjorde begrepet disruptiv innovasjon kjent for over 20 år siden. 72 prosent av de 12 854 direktørene som har svart i undersøkelsen – 2000 av dem er intervjuet ansikt til ansikt – slår fast at det er fremoverlente ledere i de gamle, store selskapene som er de flinkeste innovatørene og mest disruptive konkurrentene.

La meg ta to eksempler:

  • Helse-giganten Kaiser Permanente i USA forteller at 52 prosent av deres 110 millioner årlige pasient-interaksjoner skjer via mobil.
  • BMW har, ifølge rapporten, planer om å utmanøvre Uber gjennom å eie en enorm flåte med biler som skal styres basert på dag-til-dag etterspørsel i markedet.

Det er selvfølgelig interessant å observere at sjokket etter Uber er borte og at frykten for AirBnB går mot landing. To av tre ledere i undersøkelsen mener sågar at det ikke er teknologi som er det viktigste konkurransefortrinnet i 2018. Det er du.

Sagt på en annen måte: 68 prosent av de spurte forventer økt fokus på kundeopplevelsen og mindre på selve produktet i fremtiden. Kunden må stå i sentrum for all utvikling. Alltid. De beste utvikler sågar produktene i samarbeid med sine kunder.

«La deg forbløffe»

Bildet er naturligvis ikke entydig, og virkeligheten endres raskt, men det er mange årsaker til at bedriftsledere og politikere bør lese årets globale IBM-undersøkelse nøye. Den gir innsikt i hvordan næringslivsledere i noen av verdens største selskaper tenker og agerer, men enda viktigere, den gir tips og innspill til hva som kreves for å lykkes. Å bygge om selskaper for å møte fremtidens utfordringer kommer ikke av seg selv. Det krever timing og kontinuitet. Det krever evne og vilje til evigvarende innovasjon. Man må søke og oppmuntre endring selv når status quo ser ut til å virke ganske greit.

Det krever, kort sagt, helt nye måter å lede på. Ledere må i mye større grad involvere seg i innovasjonsarbeid og innovasjonsstrategier. Samtidig som vi involverer oss mer, må vi våge å miste oversikt. Makt og innflytelse må skyves nedover i organisasjonene. Gammeldagse hierarkier må brytes opp og sjefene må passe på så de ikke blir propper i et smidig maskineri i kontinuerlig endring.  Ledelse er viktig, men noen ganger er det god ledelse å holde seg langt vekk. Eller for å låne konsernsjef Evan Sidalls, i Canada Mortgage and Housing Corporation, ord: «Hold deg unna og la dine ansatte forbløffe deg».

 

Tidligere administrerende direktør IBM Norge

More Innovasjon stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading