Miljø og bærekraft

Statsråden for IKT oppfordrer til dugnad

Share this post:

Denne uken var vi så heldige å ha storfint besøk av Statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings- og kirkeminister, som også er ansvarlig for de store linjene innen informasjonsteknologien for Norge.

”Tusen takk for at jeg fikk komme,” sa Statsråden, som tok kontakt med IBM for å lære mer om hvordan IKT-bransjen kan bidra til dugnaden for et bærekraftig samfunn gjennom mer miljøvennlige tjenester og løsninger, og som effektiviseringsmiddel for økonomisk løft ut av finanskrisen.

Det er positive takter fra den nye Statsråden når hun nå tar kontakt med fagmiljøene og grasrota for å lære mer om hva slags trender og føringer innen IKT som skal danne grunnlaget for verdiskapingen fremover.

Administrerende direktør Morten Thorkildsen ga statsråden først en gjennomgang av hvordan IBM ser for seg at smart bruk av teknologi vil spille en nøkkelrolle i det meste av denne utviklingen.

IKT-ministeren holdt deretter en appell til de ansatte hvor hun forklarte hvorfor hun hadde valgt å komme til IBM.

”Løsningen ligger hos IBM og andre IT-aktører”
Aasrud mente vi må utnytte mulighetene innen IKT bedre for å løse dagens utfordringer, og det er her selskaper som IBM kan bidra til verdiskaping.

– Vi har opplevd en turbulent tid de siste par årene, først med oppgangtider, etterfulgt av en finanskrise som har krevd tøffe tiltak på mange områder, mente statsråd Aasrud. Mange land sliter ennå. Norge har vært heldig som har hatt penger til å fortsette investeringene i offentlig sektor, men vi kan ikke fortsette å gå ut over handlingsregelen for overforbruket kan bære galt av sted.
– Derfor må vi bruke IKT som virkemiddel for å gjøre ting på smartere måter, sa IKT-ministeren, og hørtes nesten ut som hun jobbet i IBM.

IBM er ledende på å tenke smart klima og miljø, og tar ofte en risiko og viser vei ved å være første ute med smarte løsninger. Ikke bare tekniske løsninger, men gjennom samfunnsansvar som setter teknologien i et større samfunnsperspektiv. Dette har vi vist blant annet gjennom vår Smartere verden-visjon, samt sterke initiativ rundt Grønn IT og deltagelse i Abelias Smart Grønn Vekst-initiativ.

IKT verktøy i klimapolitikken
IKT er et viktig verktøy for å nå Norges mål for klimapolitikken. Smart, grønn IKT må til for å nå utvikling og vekst. Regjeringens målsetning er maks 2 % oppvarming, en reduksjon på 30 % av utslippene innen 2020, og å få Norge karbonnøytralt innen 2050. En ambisiøs målsetting som krever at hele bransjen drar i samme retning. Vår minister innen informasjonsteknologi inviterer oss derfor til å delta på en felles ”Klimakur 2020” – et prosjekt der IKT vil spille hovedrollen for å få til smarte klimaløsninger. Vi tar gjerne stafettpinnen.

More Miljø og bærekraft stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading