Työelämä kuuluu kaikille – syrjintä on haitaksi liiketoiminnalle

By | 1 minute read | Tue, November 13th 2018

Onko maanantaiketutus etuoikeus? Puuttuuko se joltakin? Kuka sitä haluaisi?

Maanantai kuuluu kaikille on Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Ihmisoikeuskeskuksen käynnistämä kampanja, jossa herätellään tietoisuutta siitä, että vain alle 20 % vammaisista on töissä – suurin osa on työelämästä syrjään jätettyjä, ja samalla jää käyttämättä valtava osaamispotentiaali.

IBM:n oli luontevaa lähteä kampanjaan mukaan. Meillä ihmisiä palkataan ja palkitaan osaamisen ja saavutusten perusteella – tärkeitä kriteereitä ovat koulutus, kokemus ja ammattitaito, eivätkä henkilöön liittyvät muut tekijät, jotka eivät liity työn tekemiseen. Olemme, elämme ja julistamme monimuotoisuuden siunauksellisuutta. Se on arvojemme mukaan oikein ja tekee myös hyvää liiketoiminnalle: olisi perin järjetöntä jättää paras hakija rekrytoimatta siksi, että tämä vamman vuoksi tarvitsee joitakin mukautuksia työympäristöön tai -välineisiin. Samoin olisi hupsua jättää hyödyntämättä se ajattelun ja kokemusten monipuolisuus, jota erilaisista taustoista tulevat ja erilaisin elämänkaarin varustetut ihmiset tuovat yhteiseen luovaan prosessiin sekä erilaisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden ymmärtämiseen. Syrjintä on haitaksi liiketoiminnalle. Tämä on meille tuttua jo sadan vuoden ajalta: ensimmäinen vammainen työntekijä IBM:lle palkattiin jo vuonna 1914.

Henkilöstön monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen on tärkeää, mutta suuren globaalin toimijan vastuu on laajempi. Panostamme jatkuvasti suuria summia tutkimukseen – sekä soveltavaan tuotekehitykseen että perustutkimukseen. IBM Accessibility Research on osa tätä panostusta: kehitämme työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan edistää yhdenvertaista osallisuutta työelämään ja yhteiskuntaan riippumatta esim. aisti-, liikunta- tai kognitiivisesta vammasta.

Temput ja kikat eivät tee autuaaksi: tuotteet ja palvelut on järkevää alusta pitäen suunnitella siten, että ne ovat käytettävissä kaikille. Puhutaan asiasta millä nimellä tahansa, kuten Inclusion by Design, Accessible Design tai Design for All, hyvä suunnittelu on hyväksi meille kaikille: paitsi että se tasaa esim. vammoista johtuvia eroja, se mahdollistaa myös ikääntyvien osallisuuden pidempään ja helpottaa kaikkien arkea.

Maanantai, työelämä, kuuluu kaikille – sen saavutettavuutta voidaan helpottaa teknologialla, mutta tärkeintä tässäkin on asenne: meidän jo työelämässä olevien on karistettava ennakkoluulomme ja nähtävä ihmisissä enemmänkin osaamiset kuin rajoitteet.

Käy lukemassa lisää kampanjasta: https://www.syrjinta.fi/maanantai

Most Popular Articles