Brand & Culture

Työelämä kuuluu kaikille – syrjintä on haitaksi liiketoiminnalle

Share this post:

Onko maanantaiketutus etuoikeus? Puuttuuko se joltakin? Kuka sitä haluaisi?

Maanantai kuuluu kaikille on Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Ihmisoikeuskeskuksen käynnistämä kampanja, jossa herätellään tietoisuutta siitä, että vain alle 20 % vammaisista on töissä – suurin osa on työelämästä syrjään jätettyjä, ja samalla jää käyttämättä valtava osaamispotentiaali.

IBM:n oli luontevaa lähteä kampanjaan mukaan. Meillä ihmisiä palkataan ja palkitaan osaamisen ja saavutusten perusteella – tärkeitä kriteereitä ovat koulutus, kokemus ja ammattitaito, eivätkä henkilöön liittyvät muut tekijät, jotka eivät liity työn tekemiseen. Olemme, elämme ja julistamme monimuotoisuuden siunauksellisuutta. Se on arvojemme mukaan oikein ja tekee myös hyvää liiketoiminnalle: olisi perin järjetöntä jättää paras hakija rekrytoimatta siksi, että tämä vamman vuoksi tarvitsee joitakin mukautuksia työympäristöön tai -välineisiin. Samoin olisi hupsua jättää hyödyntämättä se ajattelun ja kokemusten monipuolisuus, jota erilaisista taustoista tulevat ja erilaisin elämänkaarin varustetut ihmiset tuovat yhteiseen luovaan prosessiin sekä erilaisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden ymmärtämiseen. Syrjintä on haitaksi liiketoiminnalle. Tämä on meille tuttua jo sadan vuoden ajalta: ensimmäinen vammainen työntekijä IBM:lle palkattiin jo vuonna 1914.

Henkilöstön monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen on tärkeää, mutta suuren globaalin toimijan vastuu on laajempi. Panostamme jatkuvasti suuria summia tutkimukseen – sekä soveltavaan tuotekehitykseen että perustutkimukseen. IBM Accessibility Research on osa tätä panostusta: kehitämme työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan edistää yhdenvertaista osallisuutta työelämään ja yhteiskuntaan riippumatta esim. aisti-, liikunta- tai kognitiivisesta vammasta.

Temput ja kikat eivät tee autuaaksi: tuotteet ja palvelut on järkevää alusta pitäen suunnitella siten, että ne ovat käytettävissä kaikille. Puhutaan asiasta millä nimellä tahansa, kuten Inclusion by Design, Accessible Design tai Design for All, hyvä suunnittelu on hyväksi meille kaikille: paitsi että se tasaa esim. vammoista johtuvia eroja, se mahdollistaa myös ikääntyvien osallisuuden pidempään ja helpottaa kaikkien arkea.

Maanantai, työelämä, kuuluu kaikille – sen saavutettavuutta voidaan helpottaa teknologialla, mutta tärkeintä tässäkin on asenne: meidän jo työelämässä olevien on karistettava ennakkoluulomme ja nähtävä ihmisissä enemmänkin osaamiset kuin rajoitteet.

Käy lukemassa lisää kampanjasta: https://www.syrjinta.fi/maanantai

Click here to rate this article

Rate this article :

HR Partner, IBM Finland

More Brand & Culture stories
By Eveliina Paljärvi on Thu, August 15th 2019

Oivalluksia Etelä-Afrikasta

Pohjoismaisen Cloud-yksikön markkinointijohtajamme Eveliina Paljärvi oli kuukauden ajan Etelä-Afrikan Pretoriassa IBM Corporate Service Corps-tehtävissä. Millaista oli asua ja työskennellä kuukauden ajan kulttuurillisesti hyvin erilaisessa maassa toisella pallon puoliskolla? Eveliinan kirjoittama matkaa edeltävä blogikirjoitus löytyy tästä. Peilauksia kuluneeseen Vaikka olenkin jo ehtinyt lomailemaan Etelä-Afrikan matkan jälkeen, tuntuu kuin olisin tullut vasta eilen takaisin Suomeen. Minulta kysellään […]

Continue reading

By Petri Nuojua on Tue, June 25th 2019

Kukoistavan kumppaniekosysteemin kulmakivet

Tuoreena IBM:n kumppaniekosysteemin markkinoinnista vastaavana pohdin tässä blogissa menestyksekkään kumppaniverkoston rakennetta sekä miten se IBM:n kontekstissa näyttäytyy. Perinteinen liiketoiminta-ajattelu pohjautuu vain yrityksen ja asiakkaan väliseen suhteeseen, mutta nykyään toimintaympäristö kuitenkin muuttuu jatkuvasti verkottuneempaan ja kirjavampaan suuntaan. Yksi tämän päivän trendeistä on ekosysteemit, joissa kunkin yrityksen menestyminen on riippuvainen muista yrityksistä sekä koko ekosysteemin menestyksestä, vaikka […]

Continue reading