Cloud & Data

By Hannu Löppönen on Wed, April 21st 2021

Datan virtualisoinnin tekninen toteutus

Perinteinen tapa toteuttaa datan virtualisointi perustuu datan federointiin, jossa verkoston keskuskoordinaattori kerää ja osin käsittelee kaikkien solmujen lähettämän datan kuten alla on kuvattu. Tällöin koordinaattorista tulee laskennan pullonkaula. IBM:n uusi ratkaisu datan virtualisointiin muodostaa tietolähteiden verkoston, joka perustuu vertaissolmujen ympärille syntyvään itseohjautuvaan tähtikuvioon. Vertais- ja reunasolmuille hajautettu laskenta suorittaa valtaosan laskennasta jättäen koordinaattorille vain viimeistelytyön […]

Continue reading

By Hannu Löppönen on Tue, April 20th 2021

Datan virtualisoinnista haastaja perinteisille tekniikoille

Perinteisten ratkaisujen rinnalle tullut datan virtualisointi tähtää samaan lopputulokseen kuin tietoaltaat ja -varastot. Kumpi on parempi: itsepalvelua tukeva virtualisointi vai kattava tietovarasto? Onko virtualisointi hyödyllinen menetelmä myös sovellusten päivittämiseen palvelurajapinnan kautta? Datan virtualisointi on tiedon käyttäjien itsepalvelu Datan virtualisointi on uusi dynaaminen tapa etsiä ja hyödyntää dataa eri tietolähteistä. Virtualisoitu näkymä tarjoaa kehittäjälle dataa ilman, […]

Continue reading

By Oscar Michelsson on Mon, March 8th 2021

Edge, Suomipilvi, Jaettupilvi ja Satelliitti siis TÄH! – mistä ihmeestä oikein puhutaan?

Julkipilvien hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Eri analyytikoiden mukaan arviolta 20-30% työkuormista on nyt siirretty pilveen. Toimintakriittiset ja latenssiherkät työkuormat on kuitenkin vielä jätetty siirtämättä julkipilveen, koska tiedonsiirtoviive (latenssi) pilvipalveluiden konesalin ja tietolähteen välillä on kasvanut liian suureksi. Latenssi koetaan liian suureksi, koska esimerkiksi tehtaalla generoidun datan tulee olla käytettävissä lähes reaaliaikaisesti […]

Continue reading

By Hannu Löppönen on Tue, December 1st 2020

Satu pilvivaltakunnan täydellisestä järjestelmästä

Olipa kerran kaukaisen planeetan pilvivaltakunnassa nuori perillinen, joka oli perinyt vanhemmiltaan antikvariaatin. Siellä oli valtavat määrät käytettyjä kirjoja, mutta syvästä lamasta johtuen kirjojen myynti ei oikein lyönyt leiville. Valtakunnassa ei ollut julkista kirjastoa, sillä kuningas ei sellaiseen uskonut. Perillisemme oli älykäs ja kunnianhimoinen ja niinpä hän päätti perustaa yksityisen kirjaston ja hyödyntää niteensä siellä. Kuningas […]

Continue reading

By Chris Nott on Tue, October 20th 2020

Cloud portability and interoperability

The approach of “open computing” – with open source, interoperability and open standards at its core – has been a key priority for governments in their adoption of technology for many years. They have put great focus into their use of open computing and portability as part of strategies to avoid vendor lock in. Now governments […]

Continue reading

By Pekka Sääski and Chris Nott on Tue, October 6th 2020

IT-häiriöiden korjaus 90% nopeammin ja 90% edullisemmin tekoälyn avulla

Infrastruktuurin ja sovellusten nykyaikaistamisen myötä monet CIO:t ja IT-johtajat ovat kamppailleet pysyäkseen muutoksen mukana. Kamppailuun liittyy tyypillisesti tasapainoilu innovaatiokyvykkyyden ja monimutkaistuvan järjestelmäympäristön vakauden kanssa. Suurissa ympäristöissä voi tapahtua yli 2000 häiriötä kuukaudessa – ja usein syynä on erilaisten ja epäjohdonmukaisten ympäristöjen ja työkalujen lisääntyminen. Lisäksi varsinkin vakavien häiriöiden hallinta sitoo 10 prosentista henkilöstöstä, jolla on […]

Continue reading

By Tuomo Haukkovaara on Fri, August 28th 2020

Hybridipilvi avaa uusia mahdollisuuksia julkishallinnolle

Julkinen hallinto eri maissa on saavuttanut merkittäviä parannuksia palvelun laadussaan digitalisointistrategian seurauksena. Infrastruktuurin nykyaikaistaminen, tarjonnan automatisointi ja pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistavat julkishallinnolle johdonmukaisen ja joustavan tavan täyttää kansalaisten odotukset. Tämän seurauksena asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranevat. Valtionhallinnolla on suuria ja monimutkaisia ​​sovelluksia, jotka ovat seurausta lainsäädännöllisten muutosten kertymisestä ja yleispalveluiden tarjonnasta. Tällöin ei ole useinkaan mahdollisuutta aloittaa […]

Continue reading

By Sami Kuronen on Tue, August 18th 2020

Tehokasta IT-toimintojen johtamista monipilviympäristössä

Useiden valtioiden hallitukset ovat jo ryhtyneet omaksumaan pilvipalveluiden tarjoamia hyötyjä IT-palveluiden tuottamisessa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavia mahdollisuuksia nykyaikaistaa infrastruktuuria, automatisoida IT-palveluiden hallintaa ja mukauttaa kapasiteettia tarpeen mukaan. Palvelun laadun ja etenkin turvallisuuden takaaminen edellyttää käytäntöjen ja hallinnan johdonmukaista soveltamista sekä palveluiden käytön hallittua sääntelyä. Kustannukset ovat entistä joustavampia, mutta niiden hallittavuus ja kontrollointi on edelleenkin tärkeää. […]

Continue reading

By Juhani Suhonen on Wed, August 12th 2020

Digitaaliset julkiset palvelut edellyttävät pilviteknologioiden käyttöä – pilven kanssa tai ilman

Useiden valtioiden virastot ja laitokset kohtaavat jatkuvia vaatimuksia kustannusten alentamisesta, samalla kun kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua tulisi parantaa ja käyttöönottoon vaadittavaa aikaa lyhentää. Kaupalliset verkossa toimivat yritykset ja palvelut vaikuttavat paljolti ihmisten odotuksiin myös julkisten toimijoiden palveluista. Tämän vuoksi julkisten toimijoiden on tutkittava innovaatioita mahdollistavien pilviteknologioiden käyttöönoton lisäksi myös kokonaisvaltaisempaa perinteisten teknologioiden modernisointia. Tilanne on […]

Continue reading