By Chris Nott on Tue, October 20th 2020

Cloud portability and interoperability

The approach of “open computing” – with open source, interoperability and open standards at its core – has been a key priority for governments in their adoption of technology for many years. They have put great focus into their use of open computing and portability as part of strategies to avoid vendor lock in. Now governments […]

Continue reading

By Pekka Sääski and Chris Nott on Tue, October 6th 2020

IT-häiriöiden korjaus 90% nopeammin ja 90% edullisemmin tekoälyn avulla

Infrastruktuurin ja sovellusten nykyaikaistamisen myötä monet CIO:t ja IT-johtajat ovat kamppailleet pysyäkseen muutoksen mukana. Kamppailuun liittyy tyypillisesti tasapainoilu innovaatiokyvykkyyden ja monimutkaistuvan järjestelmäympäristön vakauden kanssa. Suurissa ympäristöissä voi tapahtua yli 2000 häiriötä kuukaudessa – ja usein syynä on erilaisten ja epäjohdonmukaisten ympäristöjen ja työkalujen lisääntyminen. Lisäksi varsinkin vakavien häiriöiden hallinta sitoo 10 prosentista henkilöstöstä, jolla on […]

Continue reading

By Tuomo Haukkovaara on Fri, August 28th 2020

Hybridipilvi avaa uusia mahdollisuuksia julkishallinnolle

Julkinen hallinto eri maissa on saavuttanut merkittäviä parannuksia palvelun laadussaan digitalisointistrategian seurauksena. Infrastruktuurin nykyaikaistaminen, tarjonnan automatisointi ja pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistavat julkishallinnolle johdonmukaisen ja joustavan tavan täyttää kansalaisten odotukset. Tämän seurauksena asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranevat. Valtionhallinnolla on suuria ja monimutkaisia ​​sovelluksia, jotka ovat seurausta lainsäädännöllisten muutosten kertymisestä ja yleispalveluiden tarjonnasta. Tällöin ei ole useinkaan mahdollisuutta aloittaa […]

Continue reading

By Sami Kuronen on Tue, August 18th 2020

Tehokasta IT-toimintojen johtamista monipilviympäristössä

Useiden valtioiden hallitukset ovat jo ryhtyneet omaksumaan pilvipalveluiden tarjoamia hyötyjä IT-palveluiden tuottamisessa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavia mahdollisuuksia nykyaikaistaa infrastruktuuria, automatisoida IT-palveluiden hallintaa ja mukauttaa kapasiteettia tarpeen mukaan. Palvelun laadun ja etenkin turvallisuuden takaaminen edellyttää käytäntöjen ja hallinnan johdonmukaista soveltamista sekä palveluiden käytön hallittua sääntelyä. Kustannukset ovat entistä joustavampia, mutta niiden hallittavuus ja kontrollointi on edelleenkin tärkeää. […]

Continue reading

By Juhani Suhonen on Wed, August 12th 2020

Digitaaliset julkiset palvelut edellyttävät pilviteknologioiden käyttöä – pilven kanssa tai ilman

Useiden valtioiden virastot ja laitokset kohtaavat jatkuvia vaatimuksia kustannusten alentamisesta, samalla kun kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua tulisi parantaa ja käyttöönottoon vaadittavaa aikaa lyhentää. Kaupalliset verkossa toimivat yritykset ja palvelut vaikuttavat paljolti ihmisten odotuksiin myös julkisten toimijoiden palveluista. Tämän vuoksi julkisten toimijoiden on tutkittava innovaatioita mahdollistavien pilviteknologioiden käyttöönoton lisäksi myös kokonaisvaltaisempaa perinteisten teknologioiden modernisointia. Tilanne on […]

Continue reading

By Pål Krogdahl on Thu, July 16th 2020

What is the “data-enabled client” in Banking?

Have you read my last blog post, where I bring up the discussion I had with my neighbour during the height of the COVID-19 pandemic? He, like many others during that time was struggling with the uncertainty that he was facing, and trying to get a clear picture on his financial stability. If not, then […]

Continue reading

By Juha Kolehmainen on Mon, June 29th 2020

Kyberturvallinen pilviympäristö – pelkkää satua vai ihan oikeasti mahdollinen?

Notkeaa nopeutta ja joustavuutta, sitähän se datansiirto pilveen ja pilviympäristössä toimiminen tuovat tulleessaan. Lieveilmiönä seuraavat kuitenkin kyberturvallisuusriskit: dataan kohdistuvat uhat, verkkohyökkäykset ja lunnasvaatimukset. Usein yrityksen pilviympäristö rakentuu monen eri toimijan alustan varaan, jolloin näkymä dataan kohdistuviin kyberuhkiin pirstaloituu. Jos tietoturva vielä hoidetaan manuaalisesti, tietoturvatiimi on tosi kovilla ja inhimillisten erehdysten vaara kasvaa. Mikä siis neuvoksi […]

Continue reading

By Ida Salo on Wed, May 6th 2020

Tietokone, buddy, hassu hattu – Avaimia etä-on-boardingissa onnistumiseen

Puhelimeni soi. Pomoni soittaa kertoakseen, että kannettavani on nyt kotioveni ulkopuolella. Menen avaamaan oven ja edestä löytyykin se, mitä etsin: IBM:n läppärilaukku, joka sisältää Macbook-kannettavani ja post-it lapun. Avaan läppärin – ensimmäinen päiväni IBM:llä on alkanut. Olipa minulla erikoinen aloitus IBM:llä! Samanlaiseen tilanteeseen saattaa kuitenkin joutua moni tänä vuonna, kun korona ja poikkeustilat mylläävät maailmaa. […]

Continue reading

By Ilkka Kivi and Merja Rushe on Fri, April 24th 2020

Toimitusketjun kriittinen merkitys poikkeustilasta palautumisessa

Käsillä oleva kriisi vaikuttaa meihin kaikkiin. Yrityksissä muutetaan nopeasti suuntaa tai pahimmillaan kamppaillaan olemassaolosta. Kivijalkaliikkeiden sulkeuduttua, vaihtoehtoisesta myyntikanavasta tulikin yllättäen se ainoa. Verkko-ostaminen kasvaa ja lisääntyy kriisin pitkittyessä. Kuluttajakäyttäytymisemme muuttui ja myös vanhemmat ikäluokat ovat halukkaita kokeilemaan uudenlaista ostamista. Toimitusketjujen ammattilaiset joutuvat nyt erityisesti keskittymään saatavuuden varmistamiseen. Toinen avaintekijä on yrityksen kyky resurssien uudelleenallokointiin myyntikanavien […]

Continue reading