Hybridipilvi avaa uusia mahdollisuuksia julkishallinnolle

Kuinka julkishallinto omaksuu hybridipilven?

By | 1 minute read | Fri, August 28th 2020

Julkinen hallinto eri maissa on saavuttanut merkittäviä parannuksia palvelun laadussaan digitalisointistrategian seurauksena. Infrastruktuurin nykyaikaistaminen, tarjonnan automatisointi ja pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistavat julkishallinnolle johdonmukaisen ja joustavan tavan täyttää kansalaisten odotukset. Tämän seurauksena asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranevat.

Valtionhallinnolla on suuria ja monimutkaisia ​​sovelluksia, jotka ovat seurausta lainsäädännöllisten muutosten kertymisestä ja yleispalveluiden tarjonnasta. Tällöin ei ole useinkaan mahdollisuutta aloittaa kehitystä ”puhtaalta pöydältä”. Kehitystä nopeuttaakseen myös julkishallinnossa on aloitettu siirtymään pilviteknologioihin valitsemalla hybridipilvipohjainen lähestymistapa, jonka avulla pystytään merkittävästi parantamaan palveluiden tuottamista.

IBM on tehnyt yhteistyötä Katalonian itsehallintoalueen hallituksen kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Kataloniassa on aloitettu sisäistämään hybridipilviarkkitehtuuria, joka kattaa paikallisen toteutuksen infrastruktuurin ja julkiset pilvipalvelut sekä siirtää sovelluksia ja muita työkuormia pilvipalveluihin. IT-toiminnot on modernisoitu ja digitaalinen transformaatio on tehnyt niistä entistä kestävämpiä ja toimintavarmempia. Pääsy tekoälyn käyttöön on myös aiempaa vaivattomampaa.

Esimerkiksi, IBM rakentaa ja hallitsee Katalonian palvelukeskusta osana yleistä pilviarkkitehtuuria. Toimintojen modernisointi ja parannettu toimintavarmuus hyödyttävät ylläpitopalveluissa oikeustoimen, sisäasioiden ja terveydenhuollon hallinnonaloja. Hallitus myös vahvistaa tietotekniikka-alan teollisuusrakennetta, joka on maan talouden avainala sekä työllisyyttä edistävä tekijä.

COVID-19-pandemia on vain kiihdyttänyt digitalisoitumista sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin puolella, mistä esimerkkinä on IBM:n vastaava pitkäaikainen suhde CaixaBankiin Espanjassa. Siellä on otettu käyttöön Red Hat OpenShift ja tekoäly uusien digitaalisten tarjoomien tuottamiseksi entistä paremmalla asiakaskokemuksella. CaixaBank palvelee yli 6,5 miljoonaa digitaalista asiakasta. Sovelluksia ja muita työkuormia hallitaan koko pilvipalveluinfrastruktuurin kautta käyttämällä IBM Cloud Pak for Applications -sovellusta.

Tällainen menestys pilvipalvelun omaksumisessa saavutetaan vain vastaavalla työtapojen uusimisella. Uusia taitoja on kehitettävä IT-toimintojen hallintaan ja johtamiseen. Tärkeitä ovat myös kulttuurilliset muutokset, joita edistetään laadun ja edelläkävijyyden mittaamisella perinteisten suoritusmittauksen lisäksi.

Lisätietoja IBM Cloudin käyttöönotosta: https://www.ibm.com/uk-en/cloud

Most Popular Articles