IT-häiriöiden korjaus 90% nopeammin ja 90% edullisemmin tekoälyn avulla

Pilvitietojenkäsittely (Cloud computing) tarjoaa julkishallinnolle ja yrityksille valtavia etuja joustavuudessa, automatisaatiossa, IT-infrastruktuurin ja sovelluspalveluiden käyttöönoton nopeudessa sekä paremmassa IT-palvelujen laadussa

By and Chris Nott | 1 minute read | Tue, October 6th 2020

Infrastruktuurin ja sovellusten nykyaikaistamisen myötä monet CIO:t ja IT-johtajat ovat kamppailleet pysyäkseen muutoksen mukana. Kamppailuun liittyy tyypillisesti tasapainoilu innovaatiokyvykkyyden ja monimutkaistuvan järjestelmäympäristön vakauden kanssa. Suurissa ympäristöissä voi tapahtua yli 2000 häiriötä kuukaudessa – ja usein syynä on erilaisten ja epäjohdonmukaisten ympäristöjen ja työkalujen lisääntyminen. Lisäksi varsinkin vakavien häiriöiden hallinta sitoo 10 prosentista henkilöstöstä, jolla on 90 prosenttia kriittisestä osaamisesta.

Pilvitietojenkäsittely (Cloud computing) tarjoaa julkishallinnolle ja yrityksille valtavia etuja joustavuudessa, automatisaatiossa, IT-infrastruktuurin ja sovelluspalveluiden käyttöönoton nopeudessa sekä paremmassa IT-palvelujen laadussa. Toteutettuna oikein, se lisää taloudellista ennustettavuutta ja hallintaa. Tämä edellyttää kuitenkin allakuvattua johdonmukaista lähestymistapaa hybridi-infrastruktuuriin, eli perinteisen järjestelmäinfrastruktuurin ja julkisten pilviympäristöjen yhdistelmään.

  • Yhtenäinen näkyvyys – Hybridi-infrastruktuuri koostuu useista kapasiteettialustoista (omat konesalit, pilvipalvelut, kumppanikonesalit). Yhtenäinen näkymä esimerkiksi tietoturvan tai käytettävyyden osalta koko ympäristöön on kriittisen tärkeää.
  • Infrastruktuurin automaatio – Automatisaatiolla ja tekoälyavusteisella hallinnalla voidaan vähentää manuaalisen ylläpitotyön määrää jopa 90%.
  • Johdonmukainen hallinta – Tietojärjestelmiä, tietorakenteita ja turvallisuutta on pystyttävä käsittelemään vaatimusten mukaisesti (esim. Katakri, PCI-DSS tai GDPR) kaikissa ympäristötyypeissä.
  • Sovelluskeskeinen hallinta – Oikein toteutettuna hybridi-infrastruktuuri mahdollistaa sovellusten ja palveluiden käyttöönoton, siirrot ympäristöjen välillä, ja ylös tai alaspäin skaalautumisen kulloisenkin tarpeen mukaan. Tyypillinen esimerkki sovelluskeskeisen hallinnan tärkeydestä ovat yllättävät skaalautumistarpeet tai siirtotarve esimerkiksi konesalikonsolidaation tuloksena.
  • Kustannusten hallinta  – Pilvipalvelut voivat olla huomattavan kalliita tai huomattavan edullisia. Kustannusten optimointi (esimerkiksi käyttämättä olevan kapasiteetin poisto) vaatii kykyä tunnistaa eri tyyppisten infrastruktuurien kustannukset.

IBM:n tekoälyä voidaan käyttää kaikkiin ylläkuvattujen asioiden automaatioon. Esimerkiksi IBM AIOps avustaa IT henkilöstöä ylläpidon optimoinnissa ja tarjoaa tekoälyyn pohjautuvat näkemykset ja analyysit ympäristön ongelmien ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi. AIOps toimii integroimalla IT-tapahtumien analyysin strukturoimattomaan sisältöön, mukaan lukien ympäristön erilaiset lokit ja tiketit. AIOps hyödyntää IBM:n kokemusta sekä tekoälyssä että IT ympäristöjen optimoinnissa. AIOpsia käyttävät organisaatiot arvioivat, että IT ongelmien korjaus tapahtuu noin 50% – 90% aiempaa nopeammin AIOps:n avulla.

https://www.ibm.com/products/watson-aiops

Katso esimerkit siitä, miten AIOps nopeuttaa ongelmien ratkaisua ja vähentää kustannuksia:

[autopilot_shortcode]