Think 2020

Bu isteğe bağlı Think 2020 oturumunda, siber saldırılara karşı dirençli veri koruma ve depolama çözümlerine ilişkin içgörüler elde edin.

IBM Spectrum Protect - Temel Avantajlar

Kanıtlanmış en iyi uygulamalar

Ayrıntılı planları görün

IBM Spectrum Protect planları, müşterilerin hizmet seviyesi sözleşmelerini (SLA) karşılamasına ve mükemmel performans elde etmesine yardımcı olan test edilmiş ve kanıtlanmış en iyi uygulamaları ve rehberliği sağlayarak tahminleri ortadan kaldırır.

Veri eşleme

IBM Spectrum Protect, yedekleme verilerinin bir IBM Spectrum Protect sunucusundan diğerine artım ve ayrıntı düzeyi temelinde eşlenmesini sağlar. Eşleme (replication) ilkeye dayalıdır ve iş yerinde ve iş yeri dışında saklama kuralları farklı olabilir. Ayrıca, eşleme tekilleştirilmiş ve şifrelenmiş verilerle gerçekleştirilebilir; böylece ağ verimliliğini ve güvenliğini artırır. Üretim uygulamalarına etkisini azaltmaya yardımcı olmak için yoğun olmayan zamanlar için de programlanabilir.

Yerleşik bulut entegrasyonu

Desteklenen ek aygıtları görüntüleyin

IBM Spectrum Protect, bulut üzerinde güvenlik yönünden zengin ve uygun maliyetli yedekleme sağlar. IBM Spectrum Protect konteyner depolama havuzları; IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage, Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob depolaması ve diğer doğrulanmış S3 nesne depolama hizmetleri gibi sık kullanılan bulut ortamlarında ek donanım ya da ağ geçidi olmaksızın harici bulut ve nesne depolaması sağlar. Bu konteyner depolama havuzları, verilerin güvenliğini sağlamak için şifrelemenin yanı sıra verimli bant genişliği ve alan kullanımı için aktarım sırasında veri tekilleştirme özelliğini içerir.

Kapsamlı veri koruması

IBM Spectrum Protect; bulut, sanallaştırılmış ve yazılım tanımlı ortamlar, temel uygulamalar ve uzak tesisler de dahil mevcut ve yeni nesil ortamlar için gelişmiş veri koruması sağlar. IBM Spectrum Protect ile yönetilen veriler, güvenle saklanması için iş yeri dışındaki kurtarma tesislerine eşlenir. Bağımsız öğelerin, karmaşık sistemlerin ve bütün olarak veri merkezlerinin kurtarılmasına yardımcı olmak için birincil ve uzak kurtarma tesislerinden hızlı ve esnek geri yükleme sağlar.

IBM Spectrum Protect Plus ile entegrasyon

Ürün sayfasını ziyaret edin

IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Protect Plus için bir veri kopyalama hedefi de olabilir; bu şekilde müşterilerin uzun süreli veri saklama ve olağanüstü durum kurtarma planakları için mevcut yatırımlardan yararlanmasına olanak tanır. Ayrıca, IBM Spectrum Protect Plus ile entegrasyon, hibrit bulut ortamlarındaki sanal makineler, veritabanları ve uygulamalar için neredeyse anında kurtarma, eşleme, yeniden kullanma ve self servis olanakları sağlar.

Veri yaşam döngüsü otomasyonu

Saklama setleri, uzun süreli saklama gereksinimlerini karşılamak için mevcut operasyonel kurtarma verilerinden yararlanan esnek ilke kuralları aracılığıyla veri yaşam döngüsü otomasyonu sağlar ve ek kopya alma ihtiyacını ortadan kaldırır. S3 hedeflerine yazma yeteneğine sahip olan uygulamalar, IBM Spectrum Protect'in otomatik ve esnek ilke yönetiminden de yararlanabilir. IBM Spectrum Protect, ayrıca müşterilerin verileri eskidikçe daha yüksek maliyetli depolamadan daha düşük maliyetli depolamaya otomatik olarak taşımasına olanak tanır.

Çekirdeğine kadar güvenli

IBM Spectrum Protect, potansiyel fidye yazılımı saldırıları için güvenlik bildirimleri sağlar. Müşteri yedekleme oturumlarının ardından, fidye yazılımı bulaşmasına ilişkin belirtiler için istatistikler analiz edilir. Belirtiler mevcut ise yöneticiler bilgilendirilir ve Operations Center'da bir uyarı iletisi görüntülenir. Yönetici komutları için iki anahtarlı yetkilendirme, daha sıkı bir güvenlik sunar ve veri kaybını önlemek için ikili yetkilendirme gerektirir. Ayrıca, manyetik bant ve sabit nesne depolaması için veri şifreleme ve yerel destek, korumayı artırır ve siber direnç sağlar.

Basitleştirilmiş çözüm paketleri

IBM Spectrum Protect Suite ve IBM Spectrum Storage Suite paketleri esnekliği artırır; aynı zamanda müşterilere sanal ortamlar, konteynerler, veritabanları, e-posta ve kurumsal kaynak planlaması için anlık görüntüler ve popüler yedekleme aracıları içeren IBM Spectrum Protect için kolaylıkla yönetilebilen bir lisanslama modeli sağlar.

Çözüm ortakları küresel ağı

Çözüm ortağı web sitesini ziyaret edin

IBM Çözüm Ortaklarıyla birlikte çalışmak uygulamanızı başarılı hale getirmek için teknoloji, hizmetler ve önerilen uygulamalara erişmenizi sağlar. Bu çözüm ortakları, veriler büyüdükçe performans, verimlilik ve yönetilebilirliği sürdürebilen, ölçeklenebilir bir çözüm sağlanmasına yardımcı olabilir. PartnerWorld web sitemizi ziyaret edin ve size yakın bir çözüm ortağı için veritabanımızda arama yapın.