İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Performance Optimization on Cloud, bilgiye dayalı karar verme sürecine ilişkin temel performans göstergelerinin daha görünür olmasını sağlayarak, kuruluşların iş performansını optimize etmelerini, maliyetleri düşürmelerini ve daha yüksek değerler sunmalarını sağlar. Bulut üzerinde hizmet olarak sunulan bu ürün, düşük giriş fiyatı, daha kısa sürede değer elde etme ve yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik özellikleri sayesinde gelişmiş performans analitiğine erişim sağlar.

İyileştirilmiş görsel yardımlar

İş Zekası platformu olmaksızın, önceden oluşturulmuş anlamlı performans ve risk gösterge panoları elde edin. Bu çözüm, iş kullanıcıları için temel performans göstergelerine ilişkin ortam ve geçmiş eğilim görünümleri ni görüntüleyebilir.

Girişimlerinizi ilerletin

Eyleme lere, bilgilere dayanarak girişimler ve programların uygulanmasını. Performansını ve verimliliğini artırmak, alanları vurgulamak için sürekli operasyonlar analiz edin.

Daha iyi planlama yapın

Yönetim, bilinen risklere ve fırsatlara dayalı olarak stratejik planlar geliştirebilir ve uygulayabilir. Bu çözüm, bir kuruluş içinde öncelikleri, misyonu ve maliyet düşürme çalışmalarını ayarlamanızı sağlar.

Bulutta güvenlik ve gizlilik