Yapısal olmayan verileri düz bir ortamda düzenleme

Nesne depolaması, genellikle bulutta kullanılan, hiyerarşinin olmadığı bir veri depolama yöntemidir. Diğer veri depolama yöntemlerinden farklı olarak, bu yöntemde dizin ağacı kullanılmaz. Ayrı veri birimleri (nesneler) bir depolama havuzunda aynı düzeyde bulunur. Her nesnenin benzersiz bir tanımlayıcı adı vardır; uygulamalar nesneyi almak için bu adı kullanır. Her nesnenin, kendisiyle birlikte alınan meta verileri de olabilir.

Temel özellikler

 • Veriler ayrı nesneler olarak depolanır.
 • Veriler dizin hiyerarşisine göre yerleştirilmez ve düz adres alanında bulunur.
 • Uygulamalar bu ayrı veri nesnelerini benzersiz adresleriyle saptar.
 • Bu işleyiş genellikle vale park hizmetine benzetilir. Veri nesnesi bir araba gibidir; adresi makbuzdur.
 • Kullanıcı düzeyinde değil, bir API kullanılarak uygulama düzeyinde erişim için tasarlanmıştır.

Neden nesne depolaması?

Nesne depolamanın ölçeklenebilirliğini temsil eden simge

Ölçeklenebilirlik

Nesne depolaması, veri kümesinin bölümlendirilmesini gerektirmeden, hemen her miktarda veriyi barındırabilir.

Nesne depolamanın verimliliğini gösteren simge

Verimlilik

Hiyerarşi olmaması, karmaşık dizin sistemlerinin neden olduğu darboğazların olmaması anlamına gelir.

Nesne deposu içinde veri kullanılabilirliğini gösteren simge

Kullanılabilirlik

Nesne depolama sistemlerinde, otomatik veri replikasyonunu, sürekli güncellemeleri ve kapalı kalma süresi olmamasını güvenceye alan veri tutarlılığı mekanizmaları vardır.

Nesne depolamasıyla ilgili dikkate alınacak noktalar

 • Sınırlı özellikler

  Veri erişiminde kullanılan nesne API'leri genellikle oldukça basittir. Daha karmaşık veri yönetimi gereksinimlerini uygulamaların karşılaması gerekir.

 • Uyumluluk

  POSIX gibi dosya sistemi araçları, arada ek katmanlar olmadan nesne tabanlı depolama sistemleriyle etkileşimde bulunamaz.

 • Veri tipleri

  Nesne depolaması, medya ve web içeriği gibi, yapısal olmayan veriler için idealdir. Ancak düzenli olarak değiştirilen veriler için uygun değildir.

 • API desteği

  Uygulamaların nesne depolamasından yararlanması için güncellenmesi gerekir. Birçok satıcı firma, yerleşik destek olanağı olan düzeltmeler yayınlamaktadır.

Günümüzün zorlu veri gereksinimleri için tasarlanmış esnekliğiyle hibrit bulut nesne depolamasını keşfedin.

 

IBM'in bakış açısı: Nesne depolamaya yeni bir yaklaşım

Çalışanların daha çok içerik oluşturmasıyla birlikte, kurumsal BT kuruluşları veri depolama gereksinimlerinde önemli bir artışla karşı karşıya kalıyor. Çoklu ortam için varlık oluşturma önemli bir etken.

Nesne depolama sistemlerine olan gereksinim, yapısal olmayan daha fazla veriyi arşivleme gereksiniminin bir sonucu olarak artış gösterecek. Bu büyüme, yüzlerce petabaytı desteklemek üzere ölçeklenebilen, yeni, uygun maliyetli dağıtılmış depolama çözümlerinin devreye alınmasını tetikleyecek.

Pazar gereksinimleri

On yıl önce, global veri düzeylerinin birçok kuruluş için petabayt düzeyine varacağını, hatta bazıları için eksabayt ölçeğine ulaşacağını öngörüyorduk. Hızla günümüze gelirsek, bulutun inanılmaz bir süratle genişleyen inovasyon çağını desteklediği bir dünya ve Nesnelerin İnterneti (IoT), milyonlarca aygıta her saniye veri yaratma, toplama ve gönderme gücü kazandırmıştır. Bu öngörü gerçek olmuştur.

Kuruluşlar, daha önce benzeri görülmemiş hacimlerde üretilen verileri yönetmek için, yapısal olmayan verilerin verimli bir şekilde nasıl korunacağını, sürdürüleceğini, analiz edileceğini ve değerinin en üst düzeye çıkarılacağını belirlemek zorundadır. Nesne depolaması, bunu web ölçeğinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Bugünkü İnternet tasarımı gibi, öncü Information Dispersal teknolojisinde de merkezileştirme yoktur, eşler arası bir yaklaşım söz konusudur. Bir nesne depolama sisteminde her nesne benzersizdir ve nesnenin nasıl bulunacağını belirleyen bir nesne tanıtıcısıyla saptanır.

Bir depolama sistemi içinde, birbirinden bağımsız olarak işleyen fiziksel düğümler vardır. Herhangi bir noktada sisteme daha fazla düğüm eklenebilir. Bu yapı, kuruluşların kapasite ve performansı bağımsız olarak ölçeklendirebilmesini sağlar.

Bu sürecin bir parçası olarak, bir uygulama tarafından nesne depolama sistemine yazılan veriler, şifrelendiği, bölümlere ayrıldığı ve dağıtıldığı bir erişim katmanı aracılığıyla aktarılır.

Depolanan ve nesneyi oluşturan bölümler için bir eşik sayısı belirlenerek, erişim katmanından nesneyi almak için benzersiz bir nesne tanıtıcısı kullanılır.

Depolama teknolojisi

Nesnelere dosya adları yerine tanıtıcılarla gönderme yaparak sistem ölçeklenebilir. Belirli bir nesneyle çok miktarda meta veri ilişkili olabileceğinden, bu yaklaşım boyut sınırlamasıyla kısıtlanmaz ve verileri almak daha kolaydır.

Bir nesne depolama sistemi, BT'nin var olan yatırımlardan yararlanmasını güvenceye alır. Ayrıca, veriler ister şirket içinde, ister bulutta veya her ikisinde yönetilsin, kuruluşun gelecekteki fırsatlardan yararlanması için gereken zemini hazırlar.

Pazarın görünüşü

Kuruluşlar veri oluşturma ve kullanmadaki hızlı büyümeyle başa çıkmak için veri depolama stratejilerini yeniden gözden geçirirken, nesne depolaması onlara veri yönetimi için güvenli, uyarlanabilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor.

Veri havuzu büyüdükçe, uzun dönemli sahip olma maliyetindeki artış o kadar büyük olur. Bilgilere her an erişilebilir ve yalınlaştırılmış bir yönetim platformu bakım ve operasyonlarla ilgili ek yükü hafifletir.

Bulutun, Nesnelerin İnterneti'nin ve mobil teknolojinin veri zengini bir dünyayı güçlendirmeye devam etmesiyle birlikte, yarınlara yapılacak yatırımın bugünden başladığını anlayan kuruluşların sayısı her geçen gün artacaktır. Nesne depolaması, web ölçeğinde veri ihtiyacı olan kuruluşların, gelecekteki 20 yılı ve hatta ötesini kapsayacak bir büyüme için pozisyon almalarını destekleyecek, ileriye dönük, ölçeklendirilebilir bir depolama çözümünü hayata geçirmelerini sağlar.

IBM Cloud nesne depolama hizmetleri hakkında bilgi edinin