Powstrzymywanie zagrożeń

Wykrywanie i eliminowanie zaawansowanych zagrożeń

Automatyzuj wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w całym przedsiębiorstwie.

Harmonizacja reakcji na incydenty

Podejmuj proaktywne działania z pomocą inteligentnej harmonizacji i automatyzacji.

Aktywne poszukiwanie głównych zagrożeń

Wyeliminuj nawet najbardziej uporczywe problemy dzięki sztuce aktywnego poszukiwania zagrożeń i nauce, która za nią stoi.

Zgodność z przepisami

Wyprzedzanie przepisów i wymogów

Monitoruj i egzekwuj zachowanie zgodności, tak aby przestrzegać standardów branżowych i wymogów bezpieczeństwa.

Nadzór nad użytkownikami i tożsamościami

W niedostrzegalny sposób dbaj o bezpieczeństwo pracowników, aby równoważyć wydajność, bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami.

Rozwój działalności

Bezpieczna chmura hybrydowa

Bezpiecznie uwalniaj potencjał chmury hybrydowej i przyspieszaj transformację cyfrową.

Ochrona newralgicznych zasobów

Dbaj o bezpieczny przepływ danych przez aplikacje i punkty końcowe.

Zapewniaj cyfrową wiarygodność

Stwórz godne zaufania środowisko cyfrowe — przyjazne klientom i chronione przez oszustami.