Czym jest IBM DataPower Gateway?

Rozwiązanie IBM DataPower® Gateway pomaga organizacjom spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i integracji cyfrowego biznesu, oferując pojedynczą platformę bramy obsługującą wiele kanałów. Brama zabezpiecza, nadzoruje i integruje obciążenia w różnych kanałach: środowiskach mobilnych, WWW, aplikacyjnych interfejsach programistycznych (API), architekturze zorientowanej na usługi (SOA), B2B i w chmurze, a także optymalizuje dostęp do nich. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej architektury sprzętowej nowe fizyczne urządzenie DataPower Gateway IDG X2 zapewnia do dwóch razy większą wydajność od rozwiązania IBM DataPower Gateway (IDG). Ponadto w porównaniu z IDG posiada dysk flash o dwa razy większej pojemności oraz dwukrotnie więcej portów sieciowych 10GbE. IDG X2 zwiększa reaktywność aplikacji oraz ich zdolność do obsługi dużych obciążeń, co przyczynia się do wzrostu wydajności i umożliwia dodawanie nowych użytkowników z zachowaniem odpowiedniego nadzoru i niskiego poziomu całkowitych kosztów użytkowania.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Monitorowanie i zarządzanie

Atrakcyjna platforma scentralizowanego zarządzania i kontroli oferująca głęboki wgląd w dane z prędkością łącza oraz monitorowanie zgłoszeń serwisowych i reakcji.

Monitorowanie

Ochrona aplikacji XML przed zagrożeniami

Zaawansowane mechanizmy kontroli w urządzeniach DataPower zapewniają przedsiębiorstwom niezawodny firewall XML.

Ochrona aplikacji XML przed zagrożeniami

Routing i agregacja danych z uwzględnieniem specyfiki aplikacji

Urządzenie DataPower umożliwia klasyfikację zapytań o dane na podstawie informacji o usłudze i aplikacji.

Routing i agregacja danych z uwzględnieniem specyfiki aplikacji

Cechy

Jedna platforma bramy do obsługi wielu kanałów

Zabezpieczaj, integruj i nadzoruj aplikacje oraz optymalizuj ich dostarczanie w różnych kanałach: w środowisku mobilnym, API, WWW, SOA, B2B oraz w chmurze.

Egzekwowanie strategii i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Pojedynczy punkt dostępu zapewnia spójne stosowanie strategii w zakresie zabezpieczeń we wszystkich kanałach biznesowych, co obniża koszty operacyjne i zwiększa bezpieczeństwo.

Tworzenie strategii w oparciu o konfigurację i elastyczna obsługa użytkownika

Skracaj czas wprowadzania aplikacji na rynek, zwiększaj produktywność i poszerzaj wiedzę ekspercką.

Specjalistyczna, rozszerzalna platforma gotowa do działania w strefie DMZ

Możliwość sprawnego prowadzenia działalności, skuteczna ochrona fizyczna, opcje natychmiastowego wdrożenia i uproszczone zarządzanie — wszystko to przyczynia się do obniżenia całkowitych kosztów użytkowania.

Panel kontrolny DataPower Operations Dashboard

Centralizacja funkcji rozwiązywania problemów oraz dobra widoczność operacyjna w czasie rzeczywistym przyspieszają proces określania i rozwiązywania problemów.

Korzyści

Brama zabezpieczająca klasy korporacyjnej

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej z gwarancją najwyższej klasy zabezpieczeń do obsługi newralgicznych aplikacji korporacyjnych.

Uproszczona integracja

Zapewnia szybką transformację komunikatów przesyłanych w konfiguracji każdy z każdym, pełni rolę mostu dla protokołów transportowych oraz obsługuje połączenia z bazami danych, komunikację w środowiskach mainframe i kierowanie komunikatów na podstawie treści.

Ograniczone koszty i mniejsza złożoność

Pojedyncza, gotowa do użytku brama pomaga w uproszczeniu topologii, ograniczeniu kosztów tworzenia oprogramowania oraz uproszczeniu działań operacyjnych, co przekłada się na oszczędności i mniejsze ryzyko.

Inteligentne spostrzeżenia i rozwiązywanie problemów

Zaawansowana konsola operacyjna zapewniająca widoczność transakcji w czasie bliskim rzeczywistemu oraz centralizację działań umożliwia szybsze określanie problemów i zwiększanie odporności operacyjnej.

Wersje produktu

IBM DataPower Gateway – Physical

Zintegrowana platforma gotowa na realizację stref DMZ i zabezpieczona fizycznie. Oferuje większą pojemność, wydajność i łatwość serwisowania, ułatwiając spełnianie newralgicznych wymogów infrastrukturalnych.

IBM DataPower Gateway – Virtual

Dostępne w formie wirtualnego urządzenia dedykowanego rozwiązanie oferujące możliwości produktu IBM® DataPower® Gateway. Zapewnia elastyczność wdrażania, obsługując różne hiperwizory i chmury.

Opisy osiągnięć klientów

Rozpocznij pracę z IBM DataPower Gateway w kilka minut

Bezpłatnie skorzystaj z rozwiązania DataPower Gateway na platformie Docker w serwisie IBM Developer Hub, aby móc je ocenić, wykazać jego przydatność i wykonać testy jednostkowe.