Najważniejsze cechy i funkcje IBM Spectrum Protect

Sprawdzone procedury

Zobacz konspekty

Konspekty IBM Spectrum Protect eliminują działania metodą prób i błędów, oferując zweryfikowane i sprawdzone procedury i wskazówki, które pomagają klientom spełniać wymogi umów SLA i osiągać znakomitą wydajność.

Replikacja danych

IBM Spectrum Protect umożliwia replikację danych kopii zapasowych w sposób stopniowy, zgodny z zaplanowanym harmonogramem i dostosowany do potrzeb konkretnego klienta — z jednego serwera IBM Spectrum Protect na inny. Replikacja bazuje na strategiach, dlatego lokalne i zewnętrzne wytyczne dotyczące przechowywania danych mogą się od siebie różnić. Ponadto replikacja może być przeprowadzana przy użyciu zdeduplikowanych i szyfrowanych danych, co pozwala efektywniej wykorzystać sieć i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Można ją także zaplanować i wykonać, gdy przedsiębiorstwo jest względnie mniej obciążone, tak aby ograniczyć jej wpływ na aplikacje produkcyjne.

Wbudowane mechanizmy integracji z chmurą

Zobacz dodatkowe obsługiwane urządzenia

IBM Spectrum Protect umożliwia w pełni bezpieczne i ekonomiczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze. Pule pamięci masowej kontenera IBM Spectrum Protect umożliwiają przechowywanie danych w zewnętrznej obiektowej pamięci masowej i pamięci w chmurze bez dodatkowego sprzętu lub bram. Mechanizm ten współpracuje z popularnymi środowiskami chmury, jak IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage, Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob i innymi zweryfikowanymi usługami obiektowej pamięci masowej S3. Te pule pamięci masowej obejmują technikę deduplikacji danych podczas zapisu w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni i przepustowości, a także mechanizmy szyfrowania służące do zabezpieczania danych.

Kompleksowa ochrona danych

IBM Spectrum Protect zapewnia zaawansowaną ochronę danych przechowywanych w bieżących i przyszłych środowiskach, takich jak chmura, środowiska zwirtualizowane i zdefiniowane programowo, aplikacje podstawowe czy placówki zamiejscowe. Dane, którymi zarządza rozwiązanie IBM Spectrum Protect, są replikowane do bezpiecznych, zdalnych ośrodków odtwarzania. Umożliwia to ich odzyskiwanie w sposób szybki i elastyczny z głównych i zdalnych ośrodków, co pomaga przywracać pojedyncze elementy, złożone systemy bądź całe centra przetwarzania danych.

Integracja z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect Plus

Dowiedz się więcej o IBM Spectrum Protect Plus

Ponadto IBM Spectrum Protect może stanowić docelowe miejsce dla danych skopiowanych z rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus, co pozwala klientom na wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w narzędzia do długookresowego przechowywania danych i usuwania skutków katastrofy. Ponadto integracja z produktem IBM Spectrum Protect Plus umożliwia niemal natychmiastowe odtwarzanie, replikację, powtórne wykorzystywanie i samodzielne obsługiwanie maszyn wirtualnych, baz danych i aplikacji w środowiskach chmury hybrydowej.

Automatyzacja cyklu życia danych

Zestawy do przechowywania danych zapewniają automatyzację cyklu życia danych z pomocą elastycznych reguł strategii, które wykorzystują istniejące dane kopii zapasowych w celu spełnienia wymagań dotyczących długoterminowego przechowywania, co eliminuje konieczność importowania dodatkowych kopii. Ponadto aplikacje, które są w stanie tworzyć wpisy zgodne z S3, mogą wykorzystywać elastyczne zarządzanie strategiami Spectrum Protect do automatycznego przenoszenia danych z droższej w utrzymaniu pamięci masowej do tańszej, tak aby z biegiem czasu zmniejszyć koszty ich przechowywania.

Pełne bezpieczeństwo

IBM Spectrum Protect oferuje powiadomienia z zakresu bezpieczeństwa, które informują o potencjalnych atakach ransomware. Po przeprowadzonych przez klienta sesjach tworzenia kopii zapasowych następuje analiza statystyk pod kątem zainfekowania oprogramowaniem wymuszającym okup. O ewentualnym sygnałach mogących świadczyć o ich wykryciu powiadamiani są administratorzy, a w Centrum operacyjnym wyświetla się ostrzeżenie. Dwukluczowe uwierzytelnianie poleceń administratora podnosi poziom bezpieczeństwa i zapobiega utracie danych dzięki wymogowi podwójnej autoryzacji. Ponadto mechanizmy szyfrowania danych oraz wbudowana obsługa pamięci taśmowych i niezmienialnej obiektowej pamięci masowej zwiększają stopień ochrony i zapewniają niezbędną cyberodporność.

Uproszczone pakiety rozwiązań

Pakiety rozwiązań IBM Spectrum Protect Suite i IBM Spectrum Storage Suite zwiększają elastyczność działań i oferują klientom łatwy w zarządzaniu model licencjonowania produktu IBM Spectrum Protect, który obejmuje obrazy stanu i agenty tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla środowisk wirtualnych, kontenerów, baz danych, poczty e-mail i systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Światowa sieć Partnerów Handlowych

Dowiedz się więcej o Partnerach Handlowych IBM

Współpraca z Partnerami Handlowymi IBM zapewnia dostęp do technologii, usług i sprawdzonych praktyk, dzięki którym wdrożenie zakończy się sukcesem. Partnerzy oferują skalowalne rozwiązanie utrzymujące wysoki poziom wydajności, efektywności i prostoty zarządzania w miarę przyrostu danych. Odwiedź stronę PartnerWorld i przeszukaj naszą bazę danych, aby znaleźć pobliskiego Partnera Handlowego.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniem.