Co IBM Spectrum Protect może zmienić w Twojej firmie?

IBM Spectrum Protect™ zapewnia kompleksową odporność danych dla fizycznych serwerów plików, środowisk wirtualnych i szerokiego wachlarza zastosowań. Organizacje mogą skalować rozwiązanie do poziomu nawet miliardów obiektów na jeden serwer zapasowy. Klienci obniżają koszty związane z infrastrukturą kopii zapasowych dzięki wbudowanym funkcjom zapewniającym efektywność danych oraz możliwość migracji lub kopiowania danych na taśmę, w ramach usług chmury publicznej i do obiektowej pamięci masowej w środowisku lokalnym. IBM Spectrum Protect daje również możliwość przechowywania danych IBM Spectrum Protect Plus, pozwalając firmom na korzystanie z istniejących inwestycji na potrzeby długoterminowego przechowywania danych i usuwania skutków katastrof.

Korzyści

Ochrona wielu obciążeń

Ograniczaj koszty operacyjne poprzez ujednolicenie i uproszczenie ochrony danych znajdujących się na fizycznych serwerach plików, w środowiskach wirtualnych i we wszelkiego rodzaju aplikacjach.

Znakomita skalowalność

Serwer IBM Spectrum Protect pomaga sprostać ogromnemu przyrostowi danych. Umożliwia zarządzanie nawet 4 petabajtami danych klientów i wczytywanie maksymalnie 100 terabajtów nowych i modyfikowanych danych klientów dziennie.

Efektywność pamięci masowej

Pamięć masowa może działać z ponadprzeciętną wydajnością dzięki kopiom zapasowym tworzonym przyrostowo bez ograniczeń czasowych oraz funkcjom kompresji i deduplikacji.

Cyberodporność

Chroń środowisko pamięci masowej dzięki dwukluczowemu uwierzytelnianiu poleceń administratora, szyfrowaniu, proaktywnym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa, wbudowanej obsłudze pamięci taśmowych i niezmienialnej obiektowej pamięci masowej.

Ekonomiczne przechowywanie danych

Zmieść się w budżecie i osiągaj cele w zakresie wydajności dzięki szerokiej gamie pamięci masowych działających w chmurze i lokalnie, w tym IBM Cloud Object Storage i inteligentnej funkcji umieszczania nieaktywnych danych na różnych poziomach oferowanej przez platformę AWS S3.

Uwolnienie potencjału inwestycji

Klienci rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus mogą wykorzystać IBM Spectrum Protect do przechowywania danych w długofalowym okresie oraz ich odtwarzania w przypadku katastrofy.

Najważniejsze cechy i funkcje IBM Spectrum Protect

  • Sprawdzone procedury
  • Replikacja danych
  • Wbudowane mechanizmy integracji z chmurą
  • Kompleksowa ochrona danych
  • Integracja z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect Plus
  • Automatyzacja cyklu życia danych
  • Pełne bezpieczeństwo
  • Uproszczone pakiety rozwiązań
  • Światowa sieć Partnerów Handlowych

Przykłady wdrożeń u klientów

Abstrakcyjne, architektoniczne sklepienie z oknami

Ministerstwo Skarbu Królestwa Marokańskiego

Zabezpieczenie newralgicznych usług za pomocą szybkich, wieloośrodkowych, zdefiniowanych programowo kopii zapasowych i funkcji odtwarzania.

Osoba pracująca z laptopem w kawiarni

Rada Hrabstwa Staffordshire

Dostarczanie innowacyjnych usług administracyjnych 1,1 mln osób przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli danych.

Pikselowane renderowanie kłódki

Tectrade (CSI Group)

Zabezpieczanie setek petabajtów danych klienta z pomocą dostosowanych usług tworzenia kopii zapasowych.

Co mówią klienci IBM

Logo G2

„Wsparcie Spectrum Protect dla każdego systemu operacyjnego w ramach jednego rozwiązania do obsługi kopii zapasowych”

Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo >1000 pracowników, branża: służba zdrowia

Logo G2

„Skuteczne ograniczenie zajmowanego miejsca i szerokie wsparcie dla aplikacji służących do ochrony”

Wielkość przedsiębiorstwa: rynek małych i średnich przedsiębiorstw, 51–1000 pracowników, branża: telekomunikacja

Logo G2

„Fantastyczne oprogramowanie do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w przedsiębiorstwie”

Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo >1000 pracowników