Przegląd

 Testy sprawdzające kwalifikacje w zakresie sprzedaży są objęte voucherami, które można również otrzymać w ramach pakietu Value Package
 

Potwierdzenia kwalifikacji objęte zwrotem kosztów

Jeśli masz doświadczenie, możesz przystąpić do testów sprawdzających kwalifikacje i uzyskać zwrot kosztów bez brania udziału w opcjonalnych kursach.

Wytyczne dotyczące wniosków o zwrot kosztów

Przed rejestracją należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi składania wniosków o zwrot kosztów.

Proces zwrotu kosztów

Złożenie wniosku o zwrot kosztów jest bardzo proste:

 1. Sprawdź subskrypcję pakietu Value Package swojej firmy i zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi wniosków o zwrot kosztów
 2. Weź udział w opcjonalnym szkoleniu i zdaj test sprawdzający kwalifikacje
 3. Prześlij wniosek o zwrot kosztów i niezbędną dokumentację do IBM

To wszystko. Zwrot kosztów zostanie wpłacony na konto bankowe Twojej firmy w ciągu 60 dni od otrzymania wszystkich informacji związanych z wnioskiem o zwrot kosztów.

Informacje niezbędne PRZED rejestracją na jakiekolwiek testy lub kursy

 • Twoja firma musi nabyć pakiet Value Package przed przystąpieniem uczestnika do testów sprawdzających kwalifikacje lub wzięciem udziału w opcjonalnych kursach przygotowawczych. Pakiet Value Package musi być ważny w trakcie przystępowania do testów i udziału w kursach.  Należy pamiętać, że pakiet Value Package jest ważny dopiero po zaakceptowaniu przez IBM zarówno płatności, jak i podpisanego Załącznika dotyczącego pakietu Value Package. Uwaga: Dla każdego kraju, w którym uczestnik chce otrzymywać świadczenia związane z pakietem Value Package, należy nabyć odrębny pakiet Value Package, a zarejestrowany kraj siedziby uczestnika musi być tym samym krajem, w którym został nabyty pakiet Value Package.
 • Partnerom Handlowym przysługują zniżki w wysokości 10% (poziom Registered), 20% (poziom Silver lub Gold) bądź maksymalnie 30% (*poziom Platinum) od opublikowanej ceny podstawowej dla wszystkich kursów zakupionych od dowolnego globalnego dostawcy szkoleń (Arrow, Global Knowledge, Ingram Micro, LearnQuest, Tech Data lub ich powiązani dostawcy usług szkoleniowych). Należy złożyć wniosek o tę zniżkę i potwierdzić ją w trakcie rejestracji oraz upewnić się – przed opłaceniem faktury – że zniżka została uwzględniona na fakturze za kurs. Zniżka w ramach programu You Pass, We Pay zostanie odjęta od wartości Twojego zwrotu, jeśli nie została ona wcześniej zastosowana do Twojej faktury. W przypadku nieotrzymania zniżki dla Partnera Handlowego skontaktuj się z globalnym dostawcą szkoleń i poproś o zwrot pieniędzy. Zniżka na szkolenie prowadzone przez globalnego dostawcę szkoleń nie dotyczy opłat za egzaminy Pearson VUE. *Zniżka zależy od metody przeprowadzenia szkoleń (szkolenia stacjonarne, konferencja itp.) i może się różnić w zależności od globalnego dostawcy szkoleń.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zniżek na szkolenia dostępnych dla Partnerów Handlowych IBM, skontaktuj się ze swoim globalnym dostawcą szkoleń.
 • Zapoznaj się z krokami, które należy podjąć w celu uzyskania zwrotu kosztów oraz z wytycznymi dotyczącymi wniosku o zwrot przed zarejestrowaniem się na jakiekolwiek kursy.
 • Kandydaci przystępujący do egzaminów powinni dysponować obszernym doświadczeniem praktycznym z produktem, aby odpowiedzieć na pytania zawarte w teście sprawdzającym kwalifikacje.
 • Alternatywne metody przeprowadzenia kursów – szkolenia online prowadzone przez instruktora (ILO), samodzielne kursy wirtualne (SPVC), szkolenia internetowe (WBT) oraz kursy samokształcenia – również podlegają zwrotowi kosztów i mogą być dostępne na różnych platformach, takich jak Windows, Linux, AIX oraz z/OS.
 • Do listy dodawane są nowe potwierdzenia kwalifikacji i testy sprawdzające kwalifikacje techniczne po ich globalnym udostępnieniu. Inne zmiany, w tym usuwanie przestarzałych potwierdzeń kwalifikacji, są wprowadzane co kwartał. Proszę często sprawdzać listę.

Ważne terminy składania wniosków

Dokładnie zaplanuj swoje kursy opcjonalne, czas nauki oraz terminy testów sprawdzających kwalifikacje.

 • Certyfikaty muszą zostać uzyskane w ciągu 60 dni od ukończenia ostatniego kursu podlegającego zwrotowi kosztów. Kursy ukończone po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji nie podlegają zwrotowi kosztów.  Uwaga: Aby otrzymać zwrot kosztów za kurs samokształcenia (online lub offline), musisz ukończyć kurs i uzyskać potwierdzenie kwalifikacji w ciągu 120 dni od daty zakupu kursu. Jeśli zamierzasz przystąpić do więcej niż jednego kursu samokształcenia, musisz ukończyć każdy z nich i uzyskać potwierdzenie kwalifikacji w ciągu 120 dni od zakupu pierwszego kursu.
 • Jeśli uzyskanie jednego potwierdzenia kwalifikacji wymaga przystąpienia do więcej niż jednego testu, musisz ukończyć wszystkie kursy i uzyskać potwierdzenia kwalifikacji w ciągu 60 dni.
 • Wyślij formularz wniosku o zwrot kosztów w ciągu 60 dni od uzyskania potwierdzenia kwalifikacji.

Potwierdzenia kwalifikacji, testy i kursy podlegające zwrotowi kosztów

Kombinacje kodów kursów („i”/„lub”) na liście wskazują zalecany plan przygotowań do testu sprawdzającego kwalifikacje dla uczestników, którzy mają niewielką wiedzę i doświadczenie bądź nie mają ich wcale. Wszystkie kursy na liście są opcjonalne i podlegają zwrotowi kosztów po sprawdzeniu uzyskania potwierdzenia kwalifikacji. Jeśli masz doświadczenie, możesz przystąpić do testów sprawdzających kwalifikacje i uzyskać zwrot kosztów bez brania udziału w kursach.

Nowości w programie YPWP

Wybrane certyfikaty (odznaki) IBM Digital Proficiency Badge są obecnie częścią programu You Pass, We Pay (YPWP) i dotyczą kompetencji i programów związanych z IBM PartnerWorld.

Po uzyskaniu certyfikatu Proficiency Badge, który obecnie jest częścią programu YPWP, subskrybenci pakietu Value Package są upoważnieni do zwrotu kosztów opcjonalnego kursu przygotowawczego, o ile spełnione są warunki programu YPWP.

Uwaga: Certyfikaty IBM Digital Proficiency Badge są przyznawane bezpłatnie po spełnieniu obowiązkowych wymagań. Wymagania dotyczące poszczególnych certyfikatów mogą się różnić i mogą obejmować bezpłatne lub odpłatne kursy, quizy i/lub ćwiczenia praktyczne oraz projekty wdrożeniowe.