Pełna ochrona: jedyny dostawca chmury, który jest również liderem na rynku zabezpieczeń

W erze ciągłych ataków i naruszeń zespół IBM Cloud Security oferuje skalowany pakiet rozwiązań i technologii, które dzięki mechanizmom szyfrowania uniwersalnego, sztucznej inteligencji, automatyzacji i integracji są jeszcze bardziej niezawodne i zapewniają pełniejszą ochronę. Jako partner IBM masz dostęp nie tylko do pełnego stosu usług IBM Cloud w dziedzinie bezpieczeństwa, ale też do zespołu wsparcia IBM, który ma pod opieką ponad 12000 klientów w 133 krajach.

Niezależnie od tego, jaką usługę IBM Cloud subskrybujesz, możesz spać spokojnie, bo Twoje zasoby są chronione przez wiodące i uznane na całym świecie zabezpieczenia IBM. Każda usługa IBM Cloud jest projektowana, rozwijana i zarządzana zgodnie z wewnętrznymi, rygorystycznymi zasadami IBM w zakresie bezpieczeństwa i implementacji. Ponadto dostarczamy ją na warunkach określonych w zasadach IBM dotyczących ochrony danych i prywatności.

Dlaczego IBM Cloud to wiarygodna i sprawdzona chmura klasy korporacyjnej

Bezpieczeństwo i IBM Cloud

Zarządzanie tożsamością i dostępem

IBM oferuje funkcje zarządzania tożsamością i dostępem zaprojektowane po to, by usprawnić zarządzanie zgodnością i ograniczyć zagrożenia we współczesnym środowisku chmurowym. IBM Cloud umożliwia integrowanie aplikacji przeznaczonych od początku dla chmury z mechanizmami autoryzacji i uwierzytelniania oraz zarządzanie dostępem do zasobów w chmurze.

Rozwiązania IBM do zarządzania tożsamością i dostępem

Zabezpieczenia IBM dla chmury

Przejrzystość i analiza danych

IBM Cloud ma wbudowane funkcje, które zapewniają przejrzystość potrzebną do proaktywnego monitorowania sytuacji i analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa w chmurach hybrydowych. Wykorzystując narzędzia do analizy bezpieczeństwa, można szybciej wykrywać zagrożenia i na nie odpowiadać, znacząco skrócić czas przeprowadzania dochodzeń i proaktywnie zarządzać zgodnością z przepisami.

Rozwiązania IBM do zapewniania przejrzystości i analizowania danych

Zabezpieczenia IBM dla chmury

Ochrona danych

Chmurę IBM Cloud zaprojektowano tak, by za pomocą funkcji szyfrowania danych w ruchu i spoczynku oraz usługi zarządzania kluczami chroniła dane przechowywane w różnych miejscach i przetwarzane przez różne usługi. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych mechanizmów szyfrowania, funkcji monitorowania danych osobowych i programu do zabezpieczania sieci powstało kompleksowe rozwiązanie, za pomocą którego zapewnisz danym niezbędną ochronę.

Zabezpieczenia sieci

IBM Cloud oferuje zestaw niezbędnych usług do zabezpieczania i segmentacji sieci, dzięki którym ochronisz aplikacje przed zagrożeniami w sieci. Aby pomóc Ci we wdrożeniu rozwiązania do ochrony sieci, specjaliści IBM oferują obiektywne porady i swoją szeroką wiedzę w zakresie fizycznego bezpieczeństwa sieci, jej separacji i ochrony oraz bezpiecznej komunikacji. Stosują kompleksowe podejście, które obejmuje pracę nad strategią, analizę, planowanie, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie. Usługi IBM Managed Cloud Network Security ułatwiają ochronę zasobów informacyjnych, a ich koszt jest często równy zaledwie ułamkowi wydatków ponoszonych na własne zabezpieczenia. Ponadto dodatkowe usługi pozwalają chronić aplikacje przed zagrożeniami sieciowymi.

Bezpieczeństwo aplikacji i bezpieczne tworzenie oraz eksploatowanie oprogramowania

Model tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) łączy w sobie zarządzanie ciągłością biznesową i dostępnością, aby umożliwić ochronę aplikacji przez cały cykl ich życia — od bezpiecznego projektowania po ich bezpieczne wdrażanie i użytkowanie. Rozwiązania do ochrony aplikacji w chmurze IBM Cloud są projektowane tak, by nie dopuszczały do szkodliwego wykorzystania aplikacji mobilnych i z interfejsami WWW oraz chroniły je przed potencjalnymi atakami w przyszłości. IBM Cloud zapewnia również separację aplikacji użytkowanych przez wiele podmiotów i zabezpieczenia dla usług i środowisk wykonawczych aplikacji. 

Rozwiązania IBM do zabezpieczenia aplikacji i tworzenia oraz eksploatowania oprogramowania

Bezpieczeństwo fizyczne

Centra przetwarzania danych IBM Cloud są projektowane z myślą o bezpieczeństwie fizycznym zarówno samego budynku, jak i znajdujących się w nim narzędzi i wyposażenia. Personel centrów przetwarzania danych IBM Cloud przestrzega ściśle kontrolowanych procedur zarządzania tożsamością i dostępem, które opierają się między innymi na wykorzystaniu kart zbliżeniowych i danych biometrycznych. Zespół IBM Cloud — podlegając przy tym surowej kontroli podmiotów zewnętrznych — przechowuje też raporty z audytów dotyczące certyfikatów zgodności z przepisami i wymogami branżowymi.

Najlepsza oferta zabezpieczeń

Ochrona wrażliwych danych przed wieloma rodzajami szkodliwego oprogramowania i kompleksowe zabezpieczanie danych.

Ochrona platform następnej generacji

Łańcuch bloków

IBM Blockchain to jedyna w pełni zintegrowana platforma dla przedsiębiorstw, którą zaprojektowano tak, by usprawniała wdrażanie, nadzorowanie i użytkowanie sieci biznesowych dzielonych przez wiele instytucji. To trio — sprawniejsze wdrażanie, demokratyczny nadzór i nieprzerwana dostępność — zapewnia Ci przewagę, umożliwiając rozwiązywanie realnych problemów i tworzenie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. Wdrażanie, nadzorowanie i użytkowanie może się teraz sprawniej odbywać w Twoim ekosystemie, co pozwala Ci na pełne wykorzystanie potencjału technologii łańcucha bloków w swoich aplikacjach.

Rozwiązania IBM w dziedzinie technologii łańcucha bloków

Internet rzeczy

Platforma IBM Watson IoT w chmurze IBM Cloud jest ceniona za oferowane kognitywne narzędzia analityczne, wielopoziomowe bezpieczeństwo, innowacyjną technologię łańcucha bloków i globalną dostępność zarówno dla regionalnych, jak i międzynarodowych klientów. Raport IDC MarketScape wskazuje platformę IBM Watson IoT jako lidera rynku. Zacznij korzystać z bezpiecznych, globalnie rozproszonych ośrodków obsługujących dane, analizy i infrastrukturę chmury, bogatego ekosystemu dostawców i wyjątkowych możliwości, które dzięki ogromnemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa i internetu rzeczy może zaoferować tylko zespół IBM Cloud.

Dlaczego chmura IBM Cloud jest warta zaufania?

Zgodność z przepisami i normami

Certyfikaty potwierdzające wiarygodność i zgodność chmury IBM Cloud z przepisami i normami to kolejny dowód na to, jak ważna dla IBM jest kwestia ochrony danych i infrastruktury chmury naszych klientów. 

Ochrona prywatności

Ochrona Twoich zastrzeżonych danych i treści ma dla IBM newralgiczne znaczenie. Usługi w ramach chmury IBM Cloud są zaprojektowane i świadczone tak, by zastrzeżone treści i dane klientów były chronione. Dostęp do danych jest ściśle kontrolowany i monitorowany zgodnie z realizowanymi przez IBM wewnętrznymi programami kontroli i monitorowania użytkowników uprzywilejowanych.

Zgłaszanie słabych punktów

Jeśli masz wątpliwości dotyczące możliwych luk w zabezpieczeniach, zgłoś je IBM jak najszybciej.

Pierwsze kroki

Porozmawiaj z ekspertem o bezpieczeństwie w chmurze IBM Cloud. Zadzwoń: 1-844-95-CLOUD (kod dostępu priorytetowego: CLOUD).