Środki na zarządzane oprogramowaniem OpenShift, z którym zbudujesz swoją kolejną aplikację

Korzystaj z jednej (1) instancji produkcyjnej bezpłatnie przez rok i zyskaj środki w wysokości nawet 10 000 USD.

Czym jest rozwiązanie Red Hat OpenShift on IBM Cloud?

Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud™ to kompleksowa usługa, która oferuje w pełni zarządzane klastry OpenShift na charakteryzującej się wysoką skalowalnością i dostępnością platformie IBM Cloud. Jest bezpośrednio połączona z tą samą usługą Kubernetes, która obsługuje 250 miliardów codziennych prognoz udostępnianych na żądanie przez firmę The Weather Company®.

  • Możesz korzystać z paneli kontrolnych z natywną obsługą OpenShift i naciśnięciem przycisku uruchamiać wysokiej jakości oprogramowanie pośrednie firm IBM i Red Hat oraz zaawansowane usługi.
  • Wielostrefowe klastry zlokalizowane w sześciu regionach świata zapewniają ciągłą dostępność.
  • Przenoszenie obciążeń i danych jest bezpieczniejsze dzięki zastosowaniu modelu Bring Your Own Key, standardu FIPS na poziomie 4 oraz wbudowanych rozwiązań zapewniających zgodność z obowiązującymi w branży normami, takimi jak PCI, HIPAA, RODO, SOC1 i SOC2.
  • Wdrożenie można rozpocząć szybko i na małą skalę, jednym kliknięciem udostępniając zasoby – nie wiąże się to z żadnymi długoterminowymi zobowiązaniami, a opłaty są naliczane według zmierzonego wykorzystania.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud korzysta z platformy IBM Cloud, dzięki czemu zyskujesz czas, by skupić się na tworzeniu i obsługiwaniu własnych aplikacji. Infrastrukturą zajmuje się w tym czasie IBM, dostarczając Ci w pełni zarządzany i charakteryzujący się wysokim poziomem klaster OpenShift, od którego dzieli Cię tylko kliknięcie.

Twórz i wdrażaj obciążenia OpenShift, wykorzystując potencjał i skalowalność platformy IBM Cloud.

Zaawansowana zarządzana usługa Kubernetes

Dowiedz się więcej

Wszystkie produkty IBM Cloud — w tym IBM Watson® i IBM Blockchain Platform — działają na systemie Kubernetes, co zapewnia różnorodność obciążeń i pozwala na masowe skalowanie. Rozwiązanie Red Hat OpenShift on IBM Cloud jest bezpośrednio zintegrowane z tą samą usługą Kubernetes, która obsługuje 14 000 klastrów produkcyjnych w całej usłudze, 30 milionów wyświetleń standardowych stron i 100 milionów wyświetleń prognoz skrajnych warunków pogodowych dziennie w serwisie The Weather Company.

Zarządzane usługi dla całego cyklu eksploatacji

Dowiedz się więcej

IBM Cloud opiera się na otwartym fundamencie, dzięki któremu oferuje zaawansowane funkcje, które ułatwiają ochronę, skalowanie i zarządzanie pełnym stosem — od utworzenia przez użytkowanie po cały cykl eksploatacji oprogramowania.

Szybka migracja i niskie ryzyko

Red Hat OpenShift on IBM Cloud oferuje funkcje, które są od razu gotowe do użytku, w tym funkcje zapewniania zgodności z wymogami, zabezpieczenia na poziomie kontenerów z silnym odseparowaniem zarządzania kluczami i wyborami, a także rozwiązania kryptograficzne używane przez banki i instytucje finansowe.

Opłata według zmierzonego wykorzystania i brak długoterminowych zobowiązań

Zacznij szybki i na małą skalę — z rozliczaniem według godzinowego wykorzystania w wypadku produktu Red Hat Enterprise Linux i miesięcznym rozliczaniem dla produktu OpenShift Container Platform. Głównym węzłem IBM zarządza bezpłatnie. Nie trzeba się decydować na żadną określoną warunkami licencję.

Wysoka dostępność obciążeń i danych

Dowiedz się więcej

Twórz i wykorzystuj obciążenia OpenShift w hybrydowych środowiskach dzięki globalnemu zasięgowi sześciu wielostrefowych regionów.

Zarządzanie kontenerami, funkcjami i aplikacjami na jednej platformie

Oprogramowanie OpenShift zostało ściśle zintegrowane z rozwiązaniem IBM Cloud, zunifikowaną platformą, której funkcje i narzędzia do obsługi technologii Kubernetes i Cloud Foundry opracowano tak, by zapewniały płynną integrację. Dzięki temu chronisz wdrożone już inwestycje i udostępniasz zespołowi nowe możliwości.

Obejrzyj prezentację z asystą po rozwiązaniu Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Obejrzyj prezentację po rozwiązaniu Red Hat OpenShift on IBM Cloud, którą przedstawia Sai Vennam, IBM Cloud Developer Advocate, i dowiedz się, jak utworzyć klaster OpenShift, i poznaj szczegóły konsoli WWW dla OpenShift. Dowiedz się, jak w pełni zarządzana usługa OpenShift ułatwia pracę z systemem Kubernetes, i poznaj zaawansowane możliwości IBM Cloud, które ułatwiają ochronę i skalowanie — nie tylko podczas tworzenia aplikacji, ale i w czasie ich użytkowania — w całym cyklu eksploatacji.

Usługi świadczone przez IBM w ramach w pełni zarządzanego wdrożenia oprogramowania OpenShift

Udostępnianie

  • Zautomatyzowane udostępnianie i konfigurowanie infrastruktury, w tym zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci
  • Zautomatyzowana instalacja i konfiguracja oprogramowania OpenShift i zapewnianie wysokiej dostępności w ramach regionu
  • Automatyczne aktualizowanie wszystkich podzespołów (systemu operacyjnego, komponentów OpenShift i usług w klastrze)

Bezpieczeństwo

  • Zarządzanie poprawkami zabezpieczeń dla systemu operacyjnego i oprogramowania OpenShift
  • Wbudowane zabezpieczenia, w tym podpisywanie obrazów, wymuszanie wdrażania obrazów oprogramowania i weryfikacja sprzętu

Wdrożenie

  • Automatyczne wdrożenie wielostrefowe w regionach wielostrefowych, obejmujące integrację z rozwiązaniem IBM Cloud Internet Service do zarządzania kierowaniem ruchu między wieloma strefami

IBM + Amerykański Związek Tenisowy (USTA)

Z narzędziem Coach Advisor IBM wyznacza nowe zasady gry w profesjonalnym tenisie

Coach Advisor oferuje innowacyjne metryki, które mierzą wytrzymałość i wysiłek fizyczny graczy, i szuka korelacji między tymi liczbami a wynikami sportowców. Może to zrewolucjonizować sposób, w jaki trenerzy USTA szkolą, kształtują i rozwijają amerykańskich tenisistów zarówno na poziomie juniorskim, jak i profesjonalnym. Coach Advisor działa na w pełni zarządzanej instancji Red Hat OpenShift, która jest udostępniania za pośrednictwem chmury publicznej IBM.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Coach Advisor

Mężczyzna używający rozwiązania Coach Advisor na tablecie

Wypróbuj klastry OpenShift z rozwiązaniem Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Utwórz obciążenie Red Hat OpenShift w klastrze IBM Cloud

Dowiedz się, jak utworzyć standardowy klaster, otworzyć konsolę OpenShift, uzyskać dostęp do wbudowanych komponentów OpenShift, wdrożyć aplikację, która będzie używać usług IBM Cloud w ramach projektu OpenShift, a następnie udostępnić tę aplikację na trasie OpenShift, by z usługi mogli korzystać użytkownicy zewnętrzni.

Wypróbuj teraz

Schemat przedstawiający komponenty rozwiązania Red Hat OpenShift w architekturze IBM Cloud.

Opinie klientów

Rozpocznij

Wypróbuj Red Hat OpenShift on IBM Cloud — i ponad 190 usług IBM Cloud w pakiecie

The Weather Company® jest zastrzeżonym znakiem towarowym TWC Product and Technology, LLC, spółki zależnej IBM.