Czym jest rozwiązanie Informix on Cloud?

Produkt IBM Informix on Cloud udostępnia bazę danych Informix w chmurze IBM Cloud. Klienci mogą korzystać z zaawansowanych funkcji lokalnego wdrożenia bazy danych Informix, a jednocześnie uniknąć złożoności, ryzyka i kosztów związanych z zarządzaniem własną infrastrukturą. Rozwiązanie Informix on Cloud oferuje wysoce wydajny mechanizm, który integruje dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL, a także zapewnia wygodny dostęp za pośrednictwem interfejsów API MQTT, REST i MongoDB.

Charakterystyka Informix on Cloud

Optymalizacja pod kątem przetwarzania OLTP

Rozwiązaniu towarzyszy wstępnie skonfigurowana instancja, którą zoptymalizowano pod kątem aplikacji wykorzystujących przetwarzanie transakcyjne OLTP. To elastyczne rozwiązanie oferuje również możliwość tworzenia własnych instancji na potrzeby obciążeń analitycznych lub mieszanych.

Akcelerator Informix Warehouse

Rozwiązanie uprawnia też do korzystania z akceleratora Informix Warehouse, który umożliwia konfigurowanie akceleracji przetwarzania zapytań na potrzeby analiz predykcyjnych w pamięci wewnętrznej.

Infrastruktura jako usługa

Rozwiązanie oferowane jest w postaci zautomatyzowanego systemu, który udostępnia bazę danych i infrastrukturę jako usługę. Możesz je w elastyczny i kontrolowany sposób dostosować do wymogów Twojego środowiska.

Informix Flexible Grid

Funkcja ta umożliwia tworzenie harmonogramów aktualizacji lub prac serwisowych tak, aby przeprowadzać je w dogodnym dla Ciebie momencie. Eliminuje to zarówno konieczność przestojów, jak i wykorzystywania sprzętu tymczasowego czy klonowania baz danych i aplikacji. Możesz skalować pojemność i moc obliczeniową w dowolnym miejscu i czasie.

Korzyści płynące z Informix on Cloud

Akceleracja wdrożeń

Rozwiązanie Informix on Cloud przyspiesza i upraszcza wdrażanie w chmurze, a także wykorzystuje zaawansowany mechanizm Informix integrujący dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL.

Niższe całkowite koszty użytkowania

Obniża koszt i złożoność zarządzania infrastrukturą dzięki elastycznym, adekwatnym do Twoich potrzeb opcjom usług serwerowych i licencjonowania oprogramowania oraz ciągłemu wsparciu. Wybierz plan optymalny dla swojej organizacji.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Produkt Informix on Cloud oferuje rodzime funkcje szyfrowania we wszystkich konfiguracjach. Masz pełną kontrolę nad danymi w spoczynku i podczas przesyłania.

Analizy danych w rozwiązaniu z dziedziny internetu rzeczy (IoT)

Łatwa replikacja szeregów czasowych i innych danych z rejonów brzegowych sieci do produktu IBM Informix on Cloud umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz, w tym predykcyjnych.