Czym jest rozwiązanie Informix on Cloud?

Produkt IBM® Informix® on Cloud udostępnia bazę danych Informix w chmurze IBM Cloud®. Klienci mogą korzystać z zaawansowanych funkcji lokalnego wdrożenia bazy danych Informix, a jednocześnie uniknąć złożoności, ryzyka i kosztów związanych z zarządzaniem własną infrastrukturą. Rozwiązanie Informix on Cloud oferuje wysoce wydajny mechanizm, który integruje dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL, a także zapewnia wygodny dostęp za pośrednictwem interfejsów API MQTT, REST i MongoDB.

Korzyści płynące z Informix on Cloud

Przyspieszenie wdrożeń

Rozwiązanie Informix on Cloud przyspiesza i upraszcza wdrażanie w chmurze, a także wykorzystuje zaawansowany mechanizm Informix integrujący dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL.

Niższe całkowite koszty użytkowania

Obniża koszt i złożoność zarządzania infrastrukturą dzięki elastycznym, adekwatnym do Twoich potrzeb opcjom usług serwerowych i licencjonowania oprogramowania oraz ciągłemu wsparciu. Wybierz plan optymalny dla swojej organizacji.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Produkt oferuje rodzime funkcje szyfrowania we wszystkich konfiguracjach. Masz pełną kontrolę nad danymi w spoczynku i podczas przesyłania.

Analizy danych w rozwiązaniu z dziedziny internetu rzeczy (IoT)

Łatwa replikacja szeregów czasowych i innych danych z rejonów brzegowych sieci do produktu IBM Informix on Cloud umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz, w tym predykcyjnych.

Charakterystyka Informix on Cloud

Optymalizacja pod kątem przetwarzania OLTP

Rozwiązaniu towarzyszy wstępnie skonfigurowana instancja, którą zoptymalizowano pod kątem aplikacji wykorzystujących przetwarzanie transakcyjne OLTP. Masz również możliwość tworzenia własnych instancji na potrzeby obciążeń analitycznych lub mieszanych.

Akcelerator Informix Warehouse

Akcelerator Informix Warehouse umożliwia konfigurowanie akceleracji przetwarzania zapytań do pamięci wewnętrznej, co pozwala usprawnić analizy predykcyjne.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Dzięki systemowi udostępniania baz danych — wchodzącemu w skład oferowanej zautomatyzowanej infrastruktury jako usługi (IaaS) — możesz w elastyczny i kontrolowany sposób dostosować swoje środowiska do bieżących wymogów.

Informix Flexible Grid

Możesz skalować pojemność i moc obliczeniową w dowolnym miejscu i czasie. Funkcja ta umożliwia tworzenie harmonogramów aktualizacji lub prac serwisowych tak, aby przeprowadzać je w dogodnym dla Ciebie momencie. Eliminuje to zarówno konieczność przestojów, jak i wykorzystywania sprzętu tymczasowego czy klonowania baz danych i aplikacji.