Czym jest Cloud Activity Tracker?

Narzędzie Activity Tracker rejestruje, zachowując przy tym zgodność ze standardem CADF, zdarzenia wywołane inicjowanymi przez użytkownika czynnościami, które zmieniają stan danej usługi w chmurze. Dzięki temu możliwe jest przeglądanie prowadzonych w chmurze operacji, ich analizowanie oraz zarządzanie nimi.

Funkcje narzędzia Cloud Activity Tracker

Monitorowanie czynności platformy IBM Cloud

Monitoruj swoją usługę, korzystając z panelu interfejsu Activity Tracker dostępnego w konsoli IBM Cloud. Wyświetlaj i filtruj dane zdarzeń z ostatnich 24 godzin.

Przeprowadzanie analiz przy pomocy narzędzia Kibana

Narzędzie Kibana umożliwia tworzenie i udostępnianie dynamicznych paneli wyświetlających dane w różnych formatach, takich jak wykresy, tabele i mapy.

Dostęp do zapisów kontrolnych

Pobieraj zdarzenia, które możesz wykorzystać do wygenerowania raportu zapisów kontrolnych.

Korzyści z narzędzia Cloud Activity Tracker

Monitorowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa

Rejestruj interakcje użytkownika i aplikacji z Twoimi zasobami na platformie IBM Cloud. Badaj potencjalne przypadki naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego dostępu.

Zgodność z wymogami formalno-prawnymi

Przechowuj zarejestrowane zdarzenia tak długo, jak to konieczne, korzystając z bezpiecznych i oszczędnych rozwiązań chmurowych w zakresie pamięci masowej. Wykonuj zapytania o zgromadzone dane zdarzeń poprzez interfejs API lub eksportuj dane wykonywanych w chmurze czynności.

Przejrzystość w tworzeniu i eksploatacji aplikacji

Podgląd zdarzeń związanych z czynnościami chmury zapewnia przejrzystość operacji informatycznych prowadzonych na platformie IBM Cloud. Określając, kiedy i jak użytkownicy korzystają z Twoich usług, możesz odpowiednio izolować i debugować swoje aplikacje.

Postaw pierwsze kroki z narzędziem Cloud Activity Tracker w kilka minut

Weź udział w kursie wprowadzającym, w którym dowiesz się, jak wykorzystać narzędzie Activity Tracker do monitorowania czynności wykonywanych na Twoim koncie w chmurze IBM Cloud.