affärsanalys

Fråga din data och få helt nya insikter

Jag tror att det är många som känner stor frustration över att under lång tid varit hänvisade till traditionella rapporter och statistiktunga dataanalyser för att kunna förstå och få nya insikter om verksamhetens affärsresultat. Det enda sättet att komma åt data har också varit att kunna kommunicera med datorer eller att försöka dra slutsatser ur […]

Läs mer

Data, analys, Internet of Things – Det är nu det händer!

Under hösten har jag träffat en mängd kunder som allt mer börjar försöka ta sig an de möjligheter som den ökande mängden data innebär. Att detta är en tydlig trend var även uppenbart på Dagens Industris event Stora Industridagen i höstas där jag och mina kollegor från IBM presenterade vår syn på hur vi tillsammans […]

Läs mer

Man måste lära sig gå innan man kan springa

I mitt tidigare inlägg Analys som analys beskrev jag övergripande de frågor som en organisation bör kunna svara på: Vad har hänt, Varför hände det och Vad skall göras härnäst? Dessa frågor är av stor vikt för att kunna arbeta effektivt med Smartare Analys. När man funderar på frågorna och hur man skall adressera dem så måste man också se till […]

Läs mer

Ladda ner eBoken Big Data är en Big Deal!

Big Data kommer förändra ditt sätt att göra saker i framtiden, hur du får insikt och fattar beslut. Förändringen ska dock inte ersätta befintliga processer utan snarare verka i synergi med samt utöka dem. Boken hjälper dig snabbt förstå vad Big Data är, den visar även hur IBM, baserat på tillgänglig Open Source Big Data-teknik […]

Läs mer

Utlåning, upplåning och risktagande på den svenska bostadsmarknaden

Det har skrivits ett flertal artiklar om sjunkande priser på bostadsmarknaden den senaste tiden, exempelvis den i SvD med rubriken Breda prisfall på bostäder. Det är intressant att de diskussioner som nu förs var relevanta redan för ett par år sedan, då Bostadskreditnämnden ställde frågan – Varifrån kommer pengarna? i Bostadskreditnämndens marknadsrapport. Jag vill lyfta fram […]

Läs mer